Raport alternatywny

raport-logotyp1

Według różnych źródeł, w Polsce żyje od 3 do 6 milionów osób z różnymi niepełnosprawnościami narażonych na dyskryminację. Konwencja ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami wskazuje, w jaki sposób mają być realizowane w odniesieniu do nich Prawa Człowieka. Polska ratyfikowała Konwencję w 2012 r. Zobligowany jej 33 artykułem Rząd przygotował raport z wdrażania. Swoje sprawozdanie przygotował także Rzecznik Praw Obywatelskich. W ramach tego projektu organizacje pozarządowe miały szansę przygotować swój raport, stanowiący opis sytuacji widzianej z perspektywy samych osób z niepełnosprawnościami, organizacji działających na ich rzecz, a także niezależnych ekspertów.

Podczas tworzenia raportu dołożyliśmy wszelkich starań, by był on obiektywny i kompletny. Zorganizowaliśmy panele eksperckie, konferencje regionalne i konsultacje społeczne. W tworzenie raportu zaangażowało się 60 organizacji pozarządowych i ponad 160 osób. Został on przygotowany: w języku polskim, polskim języku migowym (PJM) i w tekście łatwym do czytania, a jego angielska wersja została przekazana do ONZ. Społeczny Raport Alternatywny jest kolejnym narzędziem do walki o poprawę sytuacji osób z niepełnosprawnościami w Polsce. Pozwolił na syntetyczne zebranie i uporządkowanie najważniejszych wyzwań jakie stoją przed naszym krajem i jego władzami. Prace nad raportem stały się też okazją do zjednoczenia środowiska ON i stworzenia dokumentu, który uwzględnia potrzeby wielu osób oraz może być wykorzystany przez każdą z NGO i każdą z ON w ich codziennej działalności. Jest on też krokiem na drodze do zoperacjonalizowania wdrażania Konwencji w Polsce.

Zobacz:

Postulaty wynikające ze Społecznego Raportu Alternatywnego
Cała treść raportu

Zobacz aktualizację Raportu 2017 

Projekt realizowany przez Fundację KSK w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundacja BatoregoPolska fundacja dzieci i młodzieży        eea grants      ksk_poziome_Godlewski_2