Organizacje partnerskie 2017

Organizacje partnerskie
III Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami

Dziękujemy!!!

Twoja organizacja popiera nasze działania? Chcecie włączyć się w prace nad nowym systemem wsparcia lub organizację Konwentów/Kongresu? Skontaktuj się z nami: kongres@konwencja.org

 1. Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Akademii Górniczo-Hutniczej
 2. Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Politechniki Łódzka
 3. Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UMCS w Lublinie
 4. Centrum Projektowania Uniwersalnego Politechniki Gdańskiej
 5. Fundacja AKA
 6. Fundacja Aktywizacja
 7. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji
 8. Fundacja AMIGOS
 9. Fundacja Elektrownia Inspiracji
 10. Fundacja Eudajmonia
 11. Fundacja Hipoterapia – Na Rzecz Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych
 12. Fundacja IMAGO
 13. Fundacja Inicjatyw Społecznych Mili Ludzie
 14. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego
 15. Fundacja Integracja
 16. Fundacja KSK
 17. Fundacja na Rzecz Rozwoju Audiodeskrypcji „KATARYNKA”
 18. Fundacja Oczami Brata
 19. Fundacja Pies Przewodnik
 20. Fundacja Polska bez Barier
 21. Fundacja Polskich Niewidomych i Słabowidzących „TRAKT”
 22. Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni
 23. Fundacja Rozwoju Edukacji Głuchych
 24. Fundacja Stabilo
 25. Fundacja Subsidium
 26. Fundacja Synapsis
 27. Fundacja Tu Przekraczamy Granice
 28. Fundacja TUS
 29. Fundacja Widzialni
 30. Fundacja Vis Maior
 31. Inicjatywa „Chcemy całego życia!”
 32. Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych
 33. Międzywydziałowe Koło Politechniki Gdańskiej „Projektowania Uniwersalnego”
 34. Politechnika Gdańska
 35. Polska Fundacja Osób Słabosłyszących
 36. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
 37. Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego
 38. Polski Związek Głuchych
 39. Sieć Pozarządowych Instytucji Rynku Pracy
 40. Spółdzielnia Socjalna „FADO”
 41. Stowarzyszenie „My dla Innych”
 42. Stowarzyszenie Kamienna Tęcza
 43. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym „Kolomotywa”
 44. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Ukrytymi Niepełnosprawnościami im. Hansa Aspergera „Nie-Grzeczne Dzieci”
 45. Stowarzyszenie Rodzin „Zdrowie Psychiczne”
 46. Stowarzyszenie Otwarte Drzwi
 47. Stowarzyszenie Strefa Wenus z Milo
 48. Stowarzyszenie YAVA
 49. Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym
 50. UTILITIA przedsiębiorstwo społeczne
 51. Wrocławski Klub Sportowy Niesłyszących „Świt”
 52. Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych „Ad Astra” Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 53. Związek Nauczycielstwa Polskiego Uniwersytetu Wrocławskiego

 

 Mecenat nad Kongresem objęli:

napis "Bank zachodni WBK" oraz "Obsługa bez barier", gdzie litera "o" stanowi graficznie koło wózka OzN napis "PWN" oraz graficzne połączenie litery P i W tworzące kaganek oświaty