Ważne terminy 2017

Konwenty regionalne
przed III Kongresem Osób z Niepełnosprawnościami 
2017

Kongres poprzedzony będzie Konwentami regionalnymi w wielu miastach w całej Polsce.

Konwenty będą odbywać się we wrześniu i w październiku 2017 r.

Chcesz włączyć się w przygotowanie Konwentów? Skontaktuj się z nami: kongres@konwencja.org

Szczegóły dotyczące poszczególnych konwentów znajdują się w tabeli poniżej:

Miasto/
województwo
Data Miejsce Lider Partnerzy Temat regionalny Osoba odpowiedzialna/

kontakt

Wrocław/
dolnośląskie
20.06.2017 Wrocław,
Centrum Historii Zajezdnia, ul. Grabiszyńska 184
Godz. 10.00-15.00
Fundacja Eudajmonia Konwent połączony wraz z obchodami
10-lecia Fundacji Eudajmonia
Dostępność=
niezależne życie
Anna Puławska – Prezes Zarządu

a.pulawska-rodzik@eudajmonia.pl

Białystok/
podlaskie

 

Zobacz relację

20.09.2017 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, ul. Wyszyńskiego 1 w Białymstoku Fundacja Aktywizacja Podlaski Sejmik Osób z Niepełnoprawnościami,
Urząd Marszałkowski Województwa  Podlaskiego
Dostępność – zagadnienie ogólne Rafał Gawkowski
Rafal.gawkowski@idn.org.pl
Ostróda/
warmińsko-mazurskie
Zobacz relację
20.09.2017 Centrum Użyteczności Publicznej,
ul. Sobieskiego 9 w Ostródzie
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Edukacja i praca = niezależność osób z niepełnosprawnościami Kamila Włodarska
wlodarska_kamila@wp.pl
Opole/
opolskie

 

Zobacz relację

21.09.2017, godz. 10.00 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego,
ul. Piastowska 14 w Opolu – Sala Orła Białego
Fundacja Aktywizacja Strategia firmy a różnorodny zespół, czyli jaki kapitał wnoszą do zespołu pracownicy z niepełnosprawnościami Mateusz Gruntowski

mateusz.gruntowski@idn.org.pl

Kraków/
małopolskie
 

Zobacz relację

28.09.2017, godz. 10.00 Akademia Górniczo-Hutnicza, Budynek A0, al. Mickiewicza 30 w Krakowie, sala nr 106 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego Fundacja Hipoterapia, MATIO Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę, SOSW dla Niesłyszących, Stowarzyszenie Rodzin Zdrowie Psychiczne, Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Rodzin Osób Chorujących Psychicznie „RODZINY”, Fundacja KTO Kultura – Troska – Otwartość, Biuro Osób Niepełnosprawnych AGH, Akademia Górniczo-Hutnicza Niezależne życie Magdalena Lubaś

magdalena.lubas@firr.org.pl

Łódź/
łódzkie
 

Zobacz relację

10.10.2017 Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi przy ul. Wojska Polskiego 86 (w parku Ocalałych) Spółdzielnia Socjalna FADO Fundacja Aktywizacja Zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami Piotr Kowalski
kowlak@gmail.com
Rzeszów/
podkarpackie
 

Zobacz relację

10.10.2017 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, ul. Towarnickiego 3A w Rzeszowie Fundacja Aktywizacja Osoby z niepełnosprawnościami na rynku pracy – otwartym czy chronionym? Ewelina Rusinek

ewelina.rusinek@idn.org.pl

Szczecin/
zachodniopomorskie
 

Zobacz relację

11.10.2017 Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni Orzecznictwo Beata Karlińska – Prezes
beata@miesnie.szczecin.pl
Lublin/
lubelskie
12.10.2017 Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Marii Currie-Skłodowskiej, ul. Narutowicza 12 w Lublinie Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej Krok za Krokiem,

Fundacja ALPHA

Uczeń z niepełnosprawnością w polskim systemie edukacji Katarzyna Skalska
katarzyna.skalska@poczta.umcs.lublin.pl
Częstochowa/
śląskie
 

Zobacz relację

13.10.2017 Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie,  ul. Waszyngtona4/8 Stowarzyszenie YAWA

 

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Pełnomocnik Rektora  ds. Osób z Niepełnosprawnością, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Urząd Miasta Częstochowy, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Fundacja IMAGO, Stowarzyszenie ETOH, Centrum Terapii,  Polski Instytut Mediacji i Integracji Społecznej, Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejski, Zakład Aktywności Zawodowej  YAVA, Dzienny Ośrodek Wsparcia dla Osób z Chorobą Alzheimera, Stowarzyszenie Pracy Socjalnej  Auxilio Venire Rehabilitacja seniorów Monika Podgórska – Prezeska
monikapodgorska3@gmail.com

Poznań/
poznańskie
13.10.2017, godz. 10.00 Wydział Prawa i Administracji UAM, al. Niepodległości 53 w Poznaniu – Aula im. prof. Ziembińskiego. Biuro Osób Niepełnosprawnych UAM w Poznaniu Fundacja Aktywizacja,  Koło Naukowe Edukacji Równościowej Emancypacja – UAM Edukacja i doradztwo zawodowe Anna Rutz
arutz@amu.edu.pl
Warszawa/
mazowieckie
 

Zobacz relację

13.10.2017 Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, ul. Długa 23/35 w Warszawie Polska Fundacja Osób Słabosłyszących Fundacja Tu Przekraczamy Granice, Fundacja Amigos,

Fundacja Aktywizacja, Polski Związek Głuchych, Fundacja Otarte Drzwi

Nic o nas bez nas – udział osób niepełnosprawnych w życiu publicznym Grzegorz Kozłowski
grzegorz.kozlowski@pfos.org.pl
Monika Nowak
 monika.nowak@pfos.org.pl.
Zielona Góra/
lubuskie
 

Zobacz relację

18.10.2017 Uniwersytet  Zielonogórski, ul. Licealna 9 w Zielonej Górze – Sala Konferencyjna Fundacja Aktywnej Rehabilitacji Uniwersytet Zielonogórski, Wojewódzka Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych,  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze Dostępności usług w zakresie ochrony zdrowia dla osób z niepełnosprawnościami Irena Baran
 lubuskie@far.org.pl
Gdańsk/
pomorskie
17.10.2017, godz. 9.00 Politechnika Gdańska, ul. Narutowicza 11/12, Gmach Główny Aula – poziom 300

 

Politechnika Gdańska Rozwój projektowania uniwersalnego w podnoszeniu jakości życia osób z niepełnosprawnościami Marek Wysocki

marwysoc@pg.gda.pl

 

Logotyp portalu zrzutk.pl przedstawiające różową świnkę z symbolem dolara Pomóż zebrać niezbędne środki do organizacji Kongresu.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się więcej.