Pomorski Konwent Regionalny

Centrum Projektowania Uniwersalnego (Politechnika Gdańska) jako Lider wraz z Partnerami: Fundacją ADAPA, Fundacją FOSA, Fundacją INTEGRALIA, Polską Fundacją Osób Słabosłyszących, Towarzystwem Pomocy Głuchoniewidomych – Pomorska Jednostka Wojewódzka i Międzywydziałowym Kołem Naukowym PG „Projektowanie Uniwersalne”, mają zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału w
Pomorskim Konwencie Regionalnym II Kongresu osób z niepełnosprawnościami

Konwent Regionalny w Gdańsku został objęty patronatem honorowym JM Rektora Politechniki Gdańskiej Prof. Henryka Krawczyka

Pomorski Konwent Regionalny odbędzie się 23 maja 2016 roku w godz. 10.00 – 15.30, w Gdańsku, w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej, ul. Narutowicza 11/12, Aula Główna, poziom 300.

Udział w Konwencie jest bezpłatny.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia na Pomorski Konwent Regionalny w Gdańsku i przesłanie go na adres mail Centrum Projektowania Uniwersalnego: universaldesign@pg.gda.pl

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest tutaj: Word

 

Program ramowy

9.30– 10.00 Rejestracja uczestniczek i uczestników

BLOK I: PREZENTACJA ADAPTACJI MIESZKAŃ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

10.00 – 10.15 Powitanie gości i przedstawienie idei warsztatów „Projektowanie Uniwersalne – jak żyć razem nie obok siebie”.

 Otwarcie spotkania przez przedstawiciela Wydziału Architektury PG.

10.15 – 11.30 Prezentacja rozwiązań projektowych wykonanych przez studentów PG – 10 projektów nominowanych do nagród.

Prowadzenie: stud. Karolina Grodzka, inż. arch. Anna Jaśkiewicz (Międzywydziałowe Koło Naukowe Projektowania Uniwersalnego)

11.30 – 11.45 Oficjalne otwarcie wystawy prac studenckich wykonanych podczas warsztatów. Przekazanie projektów beneficjentom uczestniczącym w warsztatach.

 

11.30 – 11.45 Przerwa kawowa

BLOK II: POMORSKI KONWENT REGIONALNY OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

12.00 – 12.20 Powitanie i wystąpienia zaproszonych gości. Otwarcie Konwentu: wprowadzenie w tematykę Konwencji ONZ, Kongresu i Konwentu Regionalnego.

 Wystąpienie przedstawiciela władz uczelni – patrona honorowego Konwentu.

 Wystąpienie przedstawiciela organizatora II Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami,

 Wystąpienie przedstawiciela organizatorów Pomorskiego Konwentu Regionalnego.

12.20 – 13.20 Temat lokalny: Projektowanie uniwersalne w poprawie dostępności środowiska zabudowanego, transportu i usług:

Moderacja: dr hab. inż. arch. Marek Wysocki (Politechnika Gdańska, Centrum Projektowania Uniwersalnego)

 Rafał Charłampowicz (ekspert AccessibilityOz, Melbourne),

 Maciej Kasperkowiak (Polska Fundacja Osób Słabosłyszących),

 Jolanta Urbańska (Fundacja Podróże bez Granic, Fundacja TUS),

 Beata Wachowiak-Zwara (Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdyni ds. Osób Niepełnosprawnych).

Dyskusja

13.20 – 13.35 Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w konkursie studenckim na najlepiej zaaranżowaną przestrzeń mieszkalną wykonaną podczas warsztatów partycypacyjnych „Projektowanie uniwersalne – jak żyć razem nie obok siebie”

 Wystąpienie beneficjenta projektu nagrodzonego nagrodą Grand Prix,

13.35 – 13.50 Przerwa kawowa

13.50 – 14.50 Temat wspólny dla Konwentów: Orzecznictwo i system wsparcia osób z niepełnosprawnościami.

Moderacja: dr Paweł Kubicki (Szkoła Główna Handlowa, Stowarzyszenie Nie-Grzeczne Dzieci).

Paneliści:

 mec. Katarzyna Heba (doktorantka Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku),

 Danuta Kłopocka (Prezeska Fundacji ADAPA),

 Agnieszka Zborowska (Agencja Pośrednictwa Pracy Fundacji Integralia),

Dyskusja

14.50 – 15.20. Dyskusja na wszelkie tematy zgłaszane przez uczestników i zgłaszanie tematów do sesji równoległych na II Kongresie Osób z Niepełnosprawnościami.

15.20 – 15.30 Podsumowanie i zakończenie Konwentu Regionalnego.