Pierwsze relacje z Kongresu już są!

Pierwsze relacje z Kongresu już są! Dziękujemy Integracja!

Po Kongresie. Komisarz Rady Europy: domy opieki łamią prawa człowieka

Wyzwolenie osób niepełnosprawnością z instytucji opiekuńczych, walka o ich prawo do samostanowienia i wolności osobistej – to najważniejsze hasła drugiego już Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami, zorganizowanego 20 września 2016 r. w Warszawie przez organizacje pozarządowe pod patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich. Tę myśl przewodnią podkreślił obecny na Kongresie Nils Muiżnieks, Komisarz Praw Człowieka Rady Europy.

niepelnosprawni.pl