Lista monitorowanych instytucji

logotyp projektu Monitoring Konwencj - polewej stronie grafika taka jak przy kongresie i raporcie - symboliczne przedstawienie ludzi trzymających się za ręce tworzących koło - koloru fioletowego oraz po prawej napis Monitoring wdrażania KonwencjiLista monitorowanych instytucji

Instytucje administracji centralnej, które zgodziły się na monitorowanie wdrażania przez nie realizacji Konwencji praw osób z niepełnosprawnościami to:
1. Urząd Komunikacji Elektronicznej
2. Ministerstwo Cyfryzacji
3. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
4. Ministerstwo Finansów
5. Zakład Ubezpieczeń Społecznych
6. Urząd Lotnictwa Cywilnego
7. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
8. Urząd Zamówień Publicznych
9. Państwowa Komisja Wyborcza – Krajowe Biuro Wyborcze
10. Główny Inspektorat Farmaceutyczny
11. Główny Inspektorat Sanitarny
12. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
13 . Główny Inspektorat Weterynarii
14. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
15. Główna Komenda Państwowej Straży Pożarnej
16. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
17. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
18. Ministerstwo Obrony Narodowej
19. Ministerstwo Edukacji Narodowej
20. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
21. Urząd Transportu Kolejowego
22. Ministerstwo Energii
23. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
24. Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
25. Ministerstwo Infrastruktury
26. Główny Inspektorat Transportu Drogowego
27. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
28. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
29. Ministerstwo Sportu i Turystyki
30. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
31. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
32. Centralny Zarząd Służby Więziennej
33. Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego
34. Główny Geodeta Kraju
35. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
36. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
37. Ministerstwo Spraw Zagranicznych
38. Ministerstwo Środowiska
39. Ministerstwo Zdrowia
40. Narodowy Fundusz Zdrowia
41. Centrum Badania Opinii Społecznej
42. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
43. Główny Urząd Statystyczny
44. Komenda Główna Policji
45. Polska Agencja Inwestycji i Handlu SA
46. Urząd do Spraw Cudzoziemców
47. Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
48. Urząd Patentowy
49. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
50. Rządowe Centrum Legislacyjne
51. Biuro Rzecznika Praw Pacjenta