Centrum Projektowania Uniwersalnego (Politechnika Gdańska) jako Lider wraz z Partnerami: Fundacją ADAPA, Fundacją FOSA, Fundacją INTEGRALIA, Polską Fundacją Osób Słabosłyszących, Towarzystwem Pomocy Głuchoniewidomych – Pomorska Jednostka Wojewódzka i Międzywydziałowym Kołem Naukowym PG „Projektowanie Uniwersalne”, mają zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału w Pomorskim Konwencie …

Pomorski Konwent Regionalny Read more »