Stanowisko PFON w sprawie kampanii „Nie świruj. Idź na wybory”

Warszawa, 19 września 2019 r.

Stanowisko PFON w sprawie kampanii „Nie świruj. Idź na wybory”

Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami z niepokojem obserwuje pojawiające się w przestrzeni publicznej przekazy odwołujące się do stereotypowego wizerunku niepełnosprawności i przejawy stygmatyzacji osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, w szczególności osób doświadczających kryzysu psychicznego. Spot pt. „Nie świruj. Idź na wybory” prowadzi do zakazanej dyskryminacji osób z niepełnosprawnościami.

Budzi to tym większe oburzenie, gdy uczestniczą w tym osoby publiczne i przedstawiciele świata kultury posiadające powszechny autorytet. Popierając potrzebę podnoszenia świadomości obywatelskiej w zakresie prawa wyborczego, nie zgadzamy się na działania stygmatyzujące i naruszające godność osób z niepełnosprawnościami.

Stosowanie porównań odnoszących się do niepełnosprawności, w tym niepełnosprawności psychicznej (zaburzeń psychicznych), jako pejoratywnych epitetów, naśladowanie gestów i ruchów mimowolnych w sposób karykaturalny (kojarzonych często z sytuacją osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego, autyzmem, niepełnosprawnością intelektualną, mózgowym porażeniem dziecięcym), nawet być może pomimo braku intencji autorów, prowadzi do stygmatyzacji, odbiera godność i wzmacniania wykluczenie społeczne tych osób.

Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami przypomina, że takie działania są niezgodne Konwencją ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami. Oburza nas fakt, iż twórcy spotu zlekceważyli cel Konwencji  – zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami godnego życia w społeczeństwie na równych zasadach i korzystanie przez nie ze wszystkich praw człowieka. Jak osoba z niepełnosprawnością psychiczną po emisji tego spotu ma wziąć udział w wyborach i zrealizować swoje podstawowe prawo obywatelskie?

Zwracamy się do wszystkich uczestników życia publicznego o głębszą refleksję w tym zakresie, powstrzymanie się od działań dyskryminujących i natychmiastowe zakończenie trwających akcji, a także rozpowszechniania nagrań oraz komunikatów naruszających prawo międzynarodowe i powszechnie przyjęte standardy komunikacji społecznej.