Skład Kapituły 2019

Skład Kapituły przyznającej wyróżnienia „Ambasadora Konwencji” 2019

Wg regulaminu, w 2019 roku w skład Kapituły przyznającej wyróżnienia „Ambasadora Konwencji” weszły osoby wybrane przez Radę Kongresu, spośród osób rekomendowanych przez organizacje zaangażowane w organizację Kongresu.

Ostateczny skład Kapituły 2019:

Sławomir Besowski – Fundacja Centrum Praw Osób Niepełnosprawnych
Anna Błaszczak – Laureatka tytułu „Ambasadorka Konwencji” 2015, BRPO
Anna Drabarz – Laureatka tytułu „Ambasadorka Konwencji” 2016, Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami
Agata Gawska – Fundacja Aktywizacja
Piotr Kowalski – Fundacja KSK
Paweł Kubicki – Szkoła Główna Handlowa
Justyna Kucińska – Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego
Krzysztof Kurowski – Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami, Stowarzyszenie Instytut Niezależnego Życia
Paulina Pietrasik – Laureatka tytułu „Ambasadorka Konwencji” 2016
Katarzyna Roszewska – Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami
Anna Rutz – Fundacja Elektrownia Inspiracji
Jacek Zadrożny – niezależny ekspert
Małgorzata Silny – sekretarz

Głos doradczy: dotychczasowi laureaci tytułu „Ambasador Konwencji”.