Skład Kapituły 2018

Skład Kapituły przyznającej wyróżnienia „Ambasadora Konwencji” 2018

Wg regulaminu, w 2018 roku w skład Kapituły przyznającej wyróżnienia „Ambasadora Konwencji” weszły osoby wybrane, spośród osób rekomendowanych przez organizacje zaangażowane w organizację Kongresu.

Ostateczny skład Kapituły 2018:

Anna Drabarz –  Podlaski Sejmik Osób z Niepełnosprawnościami
Piotr Kowalski – Spółdzielnia Socjalna FADO
Justyna Kucińska – Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego
Krzysztof Kurowski – Stowarzyszenie Instytut Niezależnego Życia
Anna Rutz – Fundacja Elektrownia Inspiracji
Małgorzata Silny – Fundacja KSK
Aleksander Waszkielewicz – Przewodniczący Rady Kongresu
Jacek Zadrożny – Polski Związek Głuchych

Głos doradczy: dotychczasowi laureaci tytułu „Ambasador Konwencji”.