Sesja tematyczna Orzecznictwo i system rentowy 2017

Sesja tematyczna „Orzecznictwo i system rentowy”

podczas III Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami

Kto jest osobą z niepełnosprawnością? Czy niepełnosprawność tkwi w osobie, czy też jest wynikiem barier po stronie niedostępnego środowiska? Czy osoby z niepełnosprawnościami potrzebują opieki, pomocy czy wsparcia? Czy chcemy w systemie orzekanie identyfikować niezdolność do pracy oraz niesamodzielność czy bardziej potrzeby wparcia w jak najpełniej niezależnym życiu? Czy  używać pojęć osoby „niezdolne do pracy”, „niezdolne do samodzielnej egzystencji”, „niesamodzielne”? Czy oprócz rent (częściowo zamiast nich) oczekujemy świadczeń ukierunkowanych na wyższe koszty funkcjonowania, prowadzenie aktywnego, niezależnego życia? Czy należy też wspierać aktywne osoby z niepełnosprawnościami? Czy obecny mechanizm zawieszania rent jest właściwy, czy wymaga modyfikacji? Czy renty załatwią wszystkie potrzeby? Czy chcemy szerokiego pakietu usług społecznych?

Na te i podobne pytania będziemy szukali odpowiedzi podczas sesji „Orzecznictwo i system rentowy”. Zapraszamy.

Prowadzący:
Aleksander Waszkielewicz Prezes Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego
Dr Krzysztof Kurowski Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym
Magdalena Kocejko Fundacja Eudajmonia
Dr Katarzyna  Roszewska Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Dr hab.  Ryszard Szarfenberg Uniwersytet Warszawski