sesja tematyczna Niezależne życie 2017

Sesja tematyczna „Niezależne życie”

podczas III Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami

„Czy w Polsce mamy szanse na niezależne życie osób z niepełnosprawnościami? Czy asystent (osobisty) jest nam potrzebny? Czy mamy szanse na życie w swoim miejscu zamieszkania? Czy istnieje życie poza domami pomocy społecznej? Czy opieka wytchnieniowa jest możliwa?
Niezależne życie to wiele pytań i wątpliwości – wypracujmy odpowiedzi!”

Prowadzący:
Adam Zawisny Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym „Kolomotywa”
Piotr Kuźniak Prezes Fundacji Imago
Anna Puławska-Rodzik Prezeska Fundacji Eudajmonia
Małgorzata Franczak Fundacja Eudajmonia
Sławomir Besowski Prezes Fundacji Centrum Praw Osób Niepełnosprawnych
Dr Tomasz Rowiński Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego