sesja tematyczna Ku edukacji włączającej 2017

Sesja tematyczna „Ku edukacji włączającej: bariery, możliwości, alternatywy?”

podczas III Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami

Grzegorz Szumski w jednym ze swoich tekstów określił edukację włączającą, jako niedokończony projekt. Coś w tym jest, bowiem odsetek uczniów w edukacji włączającej od kilku lat niewiele się zmienia, a co gorsza z każdym etapem edukacyjnym maleje. Często można się też spotkać z głosami krytycznymi, co do jakości edukacji włączającej w naszym kraju. Co można z tym zrobić? Gdzie należy szukać rozwiązań? Wreszcie, jaką rolę w systemie mają odgrywać placówki specjalne i czy tylko Głusi widzą w nich podstawową formę kształcenia? O tych i o wielu innych sprawach będziemy dyskutować na tej sesji tematycznej.

Prowadzący:
Dr Paweł Kubicki Stowarzyszenie Nie-Grzeczne Dzieci/Szkoła Główna Handlowa w Warszawie