sesja tematyczna Dostępność 2017

Sesja tematyczna „Dostępność”

podczas III Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami

Dostępność, czyli chcemy docierać w te same miejsca co inni; wiedzieć to samo, co inni i komunikować się ze wszystkimi.

Ostatnio Karl Groves – specjalista od dostępności cyfrowej – napisał: „nie macie kłopotów z dostępnością, tylko z jakością”. Faktycznie – mamy w Polsce problemy z jakością budynków, przestrzeni publicznej, informacji analogowej i cyfrowej oraz obsługi klientów. Ta niska jakość wynika z pośpiechu, bylejakości, lekceważenia zasad, ignorowania potrzeb innych ludzi. Dlatego ministerstwo może się mieścić w budynku, do którego nie może się dostać osoba na wózku. Dlatego z budżetu wydawane jest 150 milionów złotych na serwis internetowy, którego nie może używać osoba niewidoma. Dlatego w urzędach osoba głucha może od urzędnika dowiedzieć się jedynie, że „dzień dobry”. Powinniśmy znaleźć wreszcie sposób, by zmienić tą sytuację i o tym chcemy porozmawiać podczas sesji tematycznej. Porozmawiamy o standardach, strategii, sankcjach i lepszym świecie.

Prowadzący:
Monika Szczygielska Fundacja Widzialni
Piotr Todys Fundacja TUS
dr hab. inż. arch. Marek Wysocki prof. nadzw. Politechniki Gdańskiej Centrum Projektowania Uniwersalnego PG
Jacek Zadrożny Polski Związek Głuchych