Program V Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami

Program V Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami
„Aktywni Obywatele i Aktywne Obywatelki”
10 października 2019 r.
ul. Bobrowiecka 9, Warszawa
Centrum Konferencyjno – Szkoleniowe Fundacji Nowe Horyzonty
(
link do Map Google)

Temat przewodni: aktywni obywatele i aktywne obywatelki z niepełnosprawnościami.

W tym roku na Kongresie chcielibyśmy porozmawiać o aktywności obywatelskiej osób z niepełnosprawnościami. Podyskutujemy o dobrych przykładach, ale też o barierach w takiej aktywności. Wspólnie zastanowimy się, co można zrobić, żeby więcej osób z naszego środowiska działało publicznie, a głos osób z niepełnosprawnościami był bardziej słyszalnym w społeczeństwie.

9:00-10:00      Rejestracja uczestników

10:00 – 12.00  SESJA PLENARNA

10.00 – 10.15 Otwarcie V Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami

10.15 – 10.30 Wystąpienie Pana dr hab. Adama Bodnara, Rzecznika Praw Obywatelskich

10.30 – 10.40 Wystąpienie przedstawicieli Europejskiego Forum Niepełnosprawności (nagrania wideo)

10.40 – 10.45 Kongres Osób z Niepełnosprawnościami 2015-2019 – dr Krzysztof Kurowski, Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami

10.45 – 11.10 Wręczenie tytułów Ambasadorów Konwencji o prawach osób
z niepełnosprawnościami 

11.10 – 12.00 Panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli/ek środowiska osób z niepełnosprawnościami: Aktywni obywatele i aktywne obywatelki

12:00-12:30    Przerwa kawowa

12.30 – 14.15    SESJE TEMATYCZNE

1. Praca – moja aktywność obywatelska

2. Moje decyzje. Self-adwokaci i self-adwokatki o wspieranym podejmowaniu decyzji

3. Wdrażanie Konwencji lokalnie – od planowania do skutecznego działania

4. Wybory (nie)dostępne – aspekty prawne i techniczne

5. Warunki prawne i techniczne dostępności życia publicznego dla osób
z niepełnosprawnościami

6. Idea niezależnego życia osób z niepełnosprawnościami w debacie publicznej – stan obecny, programy wyborcze i możliwości działania.

14.15 – 14.45  Przerwa kawowa

14.45 – 15. 45   PODSUMOWANIE SESJI TEMATYCZNYCH, PRZEDSTAWIENIE WNIOSKÓW I KOMENTARZY

15:45 – 16:00  Zakończenie Kongresu

Opisy sesji

  1. Praca – moja aktywność obywatelska

Podczas sesji porozmawiamy o tym czy praca jest aktywnością obywatelską? Czy i jak służy społecznemu dobru zarówno na poziomie lokalnym jak i krajowym? Jak również o tym jak praca może wpłynąć na nas, jako aktywnych i odpowiedzialnych obywateli?

Prowadzący:

dr Sylwia Daniłowska- Fundacja Aktywizacja wraz z partnerskimi NGO

  • Self-adwokaci i self-adwokatki o wspieranym podejmowaniu decyzji

Opis sesji w tekście łatwym do czytania i rozumienia. Sesja dedykowana przede wszystkim dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich osób wspierających.

Każdy człowiek ma prawo decydować o swoim życiu. Są różne decyzje. Na przykład decyzje o tym:

–  gdzie pracować

– w co się ubrać

– co robić w wolnym czasie.

Często ludzie zabraniają osobom z niepełnosprawnością intelektualną decydować. Na spotkaniu porozmawiamy o tym, co jest trudne w podejmowaniu decyzji. Odpowiemy na ważne pytania:

Co to jest wspierane podejmowanie decyzji?

Kto to jest self-adwokat i self-adwokatka?

Dlaczego ubezwłasnowolnienie nie jest dobre?

Prowadzące:

dr Monika Zima-Parjaszewska, Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną/Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami

Karolina Makowiecka, Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

  • Wdrażanie Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami lokalnie – od planowania do skutecznego działania.

W czasie sesji zastanowimy się wspólnie, jak można działać na rzecz wdrażania Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych lokalnie. Podyskutujemy o tym, jakie działania trzeba podjąć żeby osobom z niepełnosprawnościami żyło się lepiej w swoich społecznościach. Zastanowimy się wspólnie, jak budować sojusze i co robić, żeby lokalna polityka wobec niepełnosprawności powstawała w myśl zasady „Nic o nas bez nas”, a osoby z niepełnosprawnościami mogły aktywnie ją współtworzyć.

Przedstawimy też dobre praktyki z innych krajów  wypracowane w ramach międzynarodowego projektu CISCOS poświęconego przygotowaniu społeczności lokalnych do wdrażania Konwencji. 

Prowadzący:

dr hab.  Paweł Kubicki, Szkoła Główna Handlowa

Magdalena Kocejko, Szkoła Główna Handlowa/Stowarzyszenie Instytut Niezależnego Życia

  • Wybory (nie)dostępne – aspekty prawne i  techniczne

Udział w wyborach jest jednym z najważniejszych przejawów obywatelskiej aktywności. Ogromnie istotne jest stworzenie takich procedur, które umożliwią oddanie głosu wszystkim wyborcom. W ostatnich latach do polskiego prawa wyborczego wprowadzono wiele ułatwień skierowanych do wyborców z niepełnosprawnościami. Niektóre z nich jednak następnie ograniczono, wiele do życzenia pozostawia praktyka ich stosowania. Konieczne jest opracowanie i wprowadzenie dalszych rozwiązań z uwzględnieniem potrzeb grup osób z różnymi niepełnosprawnościami i oczywiście zgodnych z konstytucyjnymi zasadami prawa wyborczego (m. in. zasadą tajności).

Chcemy o tym porozmawiać podczas sesji o dostępnych wyborach, w tym odpowiedzieć na pytania:

Co można jeszcze zrobić, by wybory były w pełni dostępne?

Jakie rozwiązania powinniśmy postulować, tak by uwzględnić potrzeby osób z różnymi niepełnosprawnościami?

Kto powinien być odpowiedzialny za pełną dostępność wyborów?

Kongres odbywa się 3 dni przed wyborami, więc to może być dobry moment, by podjąć tą dyskusję. Być może postulowane zmiany da się przeprowadzić przed nadchodzącymi wyborami prezydenckimi.

Prowadzący:

Anna Rozborska – Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Aldona Witkowska – Polski Związek Głuchych

Jacek Zadrożny –  Stowarzyszenie Instytut Niezależnego Życia

Jarosław Zbieranek – Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

  • Warunki prawne i techniczne dostępności życia publicznego dla osób
    z niepełnosprawnościami

Czy infrastruktura polskich organów publicznych jest gotowa na aktywistki i aktywistów z niepełnosprawnością? Jaki wpływ na aktywność obywatelską ma dostępność? Jest jedynie przeszkodą czy może się też stać impulsem do działania? Czy osoby z niepełnosprawnością mają łatwy dostęp do uczestnictwa w życiu publicznym, a także związanych z nim zawodów (np. adwokat, urzędnik, dziennikarz)?
Podczas sesji zaprezentujemy m.in. wyniki drugiej edycji przeprowadzonego przez Integrację LAB i portal www.niepelnosprawni.pl badania dostępności biur poselskich i senatorskich dla osób z niepełnosprawnością.


Prowadzący:

Przedstawiciele Fundacji Integracja

  • Idea Niezależnego Życia osób z niepełnosprawnościami w debacie publicznej – stan obecny, programy wyborcze i możliwości działania


Podczas sesji zastanowimy się czy idea Niezależnego Życia, będąca podstawą Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami jest dostrzegana w debacie publicznej dotyczącej niepełnosprawności. Rozważymy czy partie polityczne tworząc swoje programy wyborcze w obszarze niepełnosprawności robią to z uwzględnieniem idei niezależnego życia, a jeśli tak – to jak duże ma ona znaczenie?

Następnie będziemy rozważać jakie działania może podjąć środowisko osób z niepełnosprawnościami w celu zwiększenia obecności idei niezależnego życia w debacie publicznej (także na poziomie lokalnym i regionalnym) oraz programach różnych ugrupowań politycznych.

Prowadzący:

Adam Zawisny, Instytut Niezależnego Życia / Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Sławomir Besowski, Fundacja Centrum Praw Osób Niepełnosprawnych

Angela Greniuk, Fundacja Integracja / Uniwersytet Warszawski

Mateusz Różański, Fundacja Integracja