program Kongres 2017

Program III Kongresu
Osób z Niepełnosprawnościami
„Za niezależnym życiem”

25 października 2017 r.
Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie
ul. Chodakowska 19/31 w Warszawie (opis dojazdu)

———————————————————————————————————————————————————————————————————-

9:00-10:00 – Rejestracja uczestników

10:00-10:15 – Powitanie i wystąpienia gości
(prowadzenie: Magdalena Kocejko Fundacja Eudajmonia, Jacek Zadrożny Polski Związek Głuchych)
Powitanie, wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich dr Adama Bodnara – Honorowego Patrona Kongresu (zobacz patronaty)

10:15-10:45 – Wręczenie wyróżnień „Ambasador Konwencji” (zobacz wyróżnionych w 2017 roku) oraz prezentacja projektu „Młodzi Migają Muzykę”

10:45-11:15 – Sesja plenarna – prezentacja wytycznych do nowego systemu wsparcia osób z niepełnosprawnościami w Polsce w oparciu o wypracowany materiał i konsultacje (prowadzenie: Dr Monika Zima-Parjaszewska Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Aleksander Waszkielewicz Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego)
(z materiałem można zapoznać się tutaj)

11:15-11:45 – Przerwa kawowa

11:45-13:45 – Równoległe sesje tematyczne  (do wyboru jeden z 6 tematów):

Temat Prowadzący
I sesja Równość szans i niedyskryminacja
Zobacz opis
Dr Monika Zima-Parjaszewska Prezeska Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
II sesja Orzecznictwo i system rentowy
Zobacz opis
Aleksander Waszkielewicz Prezes Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego
Dr Krzysztof Kurowski Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym
Magdalena Kocejko Fundacja Eudajmonia
Dr Katarzyna  Roszewska Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Dr hab.  Ryszard Szarfenberg Uniwersytet Warszawski
III sesja Niezależne życie
Zobacz opis
Adam Zawisny Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym „Kolomotywa”
Piotr Kuźniak Prezes Fundacji Imago
Anna Puławska-Rodzik Prezeska Fundacji Eudajmonia
Małgorzata Franczak Fundacja Eudajmonia
Sławomir Besowski Prezes Fundacji Centrum Praw Osób Niepełnosprawnych
Dr Tomasz Rowiński Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
IV sesja Ku edukacji włączającej: bariery, możliwości, alternatywy?
Zobacz opis
Dr Paweł Kubicki Stowarzyszenie Nie-Grzeczne Dzieci/Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
V sesja Rynek pracy
Zobacz opis
Agata Gawska Prezeska Fundacji Aktywizacja, Przewodnicząca Sieci Pozarządowych Instytucji Rynku Pracy
Dariusz Gosk Fundacja Aktywizacja
Aneta Olkowska Fundacja Aktywizacja
Łukasz Broniszewski Fundacja Stabilo, Członek Rady  Sieci Pozarządowych Instytucji Rynku Pracy
Dagmara Szota Stowarzyszenie YAVA
Rafał Skrzypczyk Fundacja Aktywnej Rehabilitacji
Monika Zakrzewska Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
VI sesja Dostępność
Zobacz opis
Monika Szczygielska Fundacja Widzialni
Piotr Todys Fundacja TUS
dr hab. inż. arch. Marek Wysocki prof. nadzw. Politechniki Gdańskiej Centrum Projektowania Uniwersalnego PG
Jacek Zadrożny Polski Związek Głuchych

13:45-14:15 – Przerwa kawowa

14:15-15:15 – Podsumowanie sesji tematycznych – wnioski i komentarze

15:15-15:30 – Zakończenie III Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami

15:30-16:00 – Poczęstunek

W trakcie trwania całego Kongresu będzie odbywał się także Jarmark NGO (czytaj więcej)
z punktem przyjęć wniosków Rzecznika Praw Obywatelskich oraz z możliwością skorzystania z kongresowej FOTOBUDKI Uśmiech proszę (w godzinach 11.00-14.00)


Logotyp portalu zrzutk.pl przedstawiające różową świnkę z symbolem dolara Pomóż zebrać niezbędne środki do organizacji Kongresu.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się więcej.