Program IV Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami

 Program IV Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami

„Za Niezależnym Życiem”

 

25 października 2018 r.

Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie

Chodakowska 19/31 w Warszawie (opis dojazdu)

 

 

9:00-10:00      Rejestracja uczestników

10:00-10:45    Powitanie i wystąpienia gości:

Przedstawiciel Komitetu ONZ ds. Praw Osób z Niepełnosprawnościami

dr Adam Bodnar – Rzecznik Praw Obywatelskich

Anna Rutz – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Fundacja Elektrownia Inspiracji oraz Adam Zawisny – Stowarzyszenie Instytut Niezależnego Życia

10:45-11:00    Wręczenie wyróżnień „Ambasador Konwencji”

11:00-12:00    Sesja plenarna: Kto w Polsce reprezentuje osoby z niepełnosprawnościami?

12:00-12:30    Przerwa kawowa

12:30-14:15    Równoległe sesje tematyczne (tabela poniżej)

14:15-14:45    Przerwa kawowa

14:45-15:45    Podsumowanie sesji tematycznych, przedstawienie wniosków i komentarzy

15:45-16:00    Zakończenie Kongresu

16:00-16:30    Poczęstunek

 

Numer sesji Temat/opis Prowadzący
I sesja:
Równość Szans i niedyskryminacja
W Konwencji jest napisane, że państwo powinno zapewnić osobom z niepełnosprawnościami ochronę przed dyskryminacją. Na to, że Polska nie podejmuje wystarczających działań w tym zakresie zwrócił uwagę Komitet ONZ ds. praw osób niepełnosprawnych. Szczególnie zaniepokoił się sytuacją niepełnosprawnych kobiet i dziewczynek.

Czym przejawia się dyskryminacja osób z niepełnosprawnościami w różnych sferach życia? Jakie działania musi podjąć państwo, żeby jej przeciwdziałać? Co my możemy zrobić, żeby dyskryminacji było mniej?

 

Katarzyna Bierzanowska – Inicjatywa Pełnoprawna
Agnieszka Król – Stowarzyszenie Strefa Wenus z Milo
Magdalena Kocejko – Stowarzyszenie Instytut Niezależnego Życia
Anna Rutz – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Fundacja Elektrownia Inspiracji
dr Agnieszka Wołowicz – Uniwersytet Warszawski
Katarzyna Żeglicka – Stowarzyszenie Strefa Wenus z Milo

II sesja:
Orzecznictwo i świadczenia rentowe
Jak powinien wyglądać system orzekania o niepełnosprawności?Czy planowane wprowadzenie orzekania o niesamodzielności jest dobrym pomysłem?
Czy potrzebne są zmiany w systemie rentowym, jeśli tak to jakie?Czy należy wprowadzić świadczenia kompensacyjne (dodatek rehabilitacyjny), jeśli tak to komu powinno one przysługiwać i czy jego wysokość powinna być zróżnicowana?
dr Krzysztof Kurowski – Stowarzyszenie Instytut Niezależnego Życia

Aleksander Waszkielewicz – Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Zbigniew Worony – Inicjatywa Chcemy Całego Życia

Filip Zagończyk – kolociebie.com

 

III sesja:
Niezależne Życie
Jak możemy walczyć o niezależne życie osób z niepełnosprawnościami? Jak wdrożyć wsparcie asystenta osobistego? Czy mamy szanse na życie w swoim miejscu zamieszkania zamiast w domach pomocy społecznej? Co możemy zrobić w kwestii przemocy w instytucjach?Komitet ONZ ds. Praw Osób z Niepełnosprawnościami wskazał, że obszar Niezależnego Życia w Polsce jest w „krytycznej stagnacji” i wymaga on najpilniejszych zmian.
Wspólnie ustalmy co musi się zmienić i jak możemy działać aby wdrażać Niezależne Życie.
 

Adam Zawisny – Stowarzyszenie Instytut Niezależnego Życia

Katarzyna Roszewska – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Sławomir Besowski – Centrum Praw Osób Niepełnosprawnych

dr Małgorzata Franczak – Fundacja Eudajmonia

Sławomir Charmaj – Fundacja For Heroes

IV sesja:
Edukacja
Mimo gwarancji prawnych, wielu uczniów nie otrzymuje dostosowanego wsparcia, a samo włączanie i edukacja w szkole ogólnodostępnej bywają doświadczeniem traumatycznym. Czy indywidualizacja to więcej czasu na sprawdzianie i łatwiejsze pytania? Czy raczej elastyczna odpowiedź na indywidualne potrzeby? Co zrobić, by uczeń z niepełnosprawnością czuł się włączony w życie szkolne nie tylko przestrzennie i na lekcjach, ale by tworzył ze swoimi rówieśnikami jedną grupę znajomych? Czy zawsze jest to możliwe? Kto i co stoi na przeszkodzie?”  

Paweł Kubicki – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Agnieszka Niedźwiedzka – Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Jan Gawroński, Tomasz Dudek, Miłosz Bronisz, Oskar Dziubka,  – uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Elżbieta Dawidek, Magdalena Bielak-Kościńska – rodzice dzieci z SPE

dr Joanna Ławicka – pedagog, terapeuta
Nina Prusak – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

V sesja:
Praca i zatrudnienie
Czy praca jest nam potrzebna? Czy warto pracować?
Jakie są największe bariery, które stoją nam na drodze do aktywności zawodowej? Co powinien zrobić rząd aby więcej osób z niepełnosprawnościami pracowało?

Agata Gawska
– Fundacja Aktywizacjadr Bawer Aondo-Akaa Rafał Skrzypczyk – Fundacja Aktywnej Rehabilitacji
Monika Zakrzewska – Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

dr Sylwia Daniłowska – Fundacja Aktywizacja

Aneta Olkowska – Fundacja Aktywizacja

 

VI sesja:
Dostępność
Jaki wpływ ma dostępność przestrzeni, produktów i usług na niezależne życie OzN? Jak oceniana jest dostępność usług i urządzeń dla niepełnosprawnych oferowanych przez instytucje (PCPR, MOPR, MOPS). Co należałby zmienić w systemie wsparcia kompensacyjnego? Co powinna określać przygotowywana przez rząd Ustawa o dostępności?Czy obecne systemy kształcenia realizują prawa OzN do samodzielnego funkcjonowania w lokalnej społeczności. Jeżeli nie, to jakie i kto powinien podjąć działania w celu poprawy dostępności? Jak poprawić egzekucją prawa w zakresie dostępności. Kto i jakie zadania powinien realizować? dr hab. inż. arch. Marek Wysocki – Politechnika Gdańska, Centrum Projektowania Uniwersalnego
Tomasz Koźmiński – Fundacja For Heroes
Katarzyna Heba – Kancelaria Adwokacka

Piotr Kowalski – Fundacja KSKBeata Zelek – Muzeum Narodowe w Krakowie

VII sesja:
Self-adwokatura
„Jestem self-adwokatem. Self-adwokatura jako forma reprezentacji osób z niepełnosprawnością intelektualną”

(Panel dedykowany jest w szczególności osobom z niepełnosprawnością intelektualną i ich osobom wspierającym).

Każda osoba z niepełnosprawnością intelektualną ma prawo decydować o swoim życiu i mówić o swoich prawach i potrzebach.

Podczas panelu odpowiemy na trudne pytania:
Kto to jest self-adwokat? Czy każdy może być self-adwokatem? Czym się zajmuje self-adwokat?
Co Konwencja o prawach osób z niepełnosprawnościami mówi o self-adwokaturze?

 

dr Monika Zima-Parjaszewska – Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną


Podczas dyskusji panelowych zostaną zaprezentowane także rozwiązania amerykańskie.

 

Honorowy Patronat nad wydarzeniem objął Rzecznik Praw Obywatelskich, dr Adam Bodnar.

 Logo RPO

Partnerem wydarzenia jest Ambasada Stanów Zjednoczonych Ameryki

flaga amerykańska oraz napis Ambasada Stanów Zjednoczonych Ameryki