POSTULATY WARMIŃSKO – MAZURSKIEGO KONWENTU REGIONALNEGO OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

POSTULATY

WARMIŃSKO – MAZURSKIEGO  KONWENTU REGIONALNEGO
OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

termin: 18 września 2019r.

miejsce: Bartoszyce

temat przewodni: Wspieranie osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Dobre praktyki w aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami. Olsztyn bez barier.

1. Poprawa świadomości pracodawców w zakresie zatrudniania osób
z niepełnosprawnościami.

2. Zmiana systemu orzecznictwa – jedna instytucja orzekająca.

3. Wydawanie na stałe orzeczeń o niepełnosprawności w sytuacjach kiedy stan zdrowia nie ma szans na polepszenie.

4. Osoby posiadające orzeczenia o stopniu niepełnosprawności umiarkowanym lub znacznym, ze wskazaniem do ZAZ, mogą ubiegać się o rehabilitację zarówno w ramach WTZ i ZAZ.

Osoby posiadające orzeczenia o stopniu niepełnosprawności umiarkowanym lub znacznym, ze wskazaniem do terapii zajęciowej, mogą ubiegać się o rehabilitację w ramach WTZ i ZAZ w celu zdobycia samodzielności, umiejętności i kwalifikacji umożliwiających w efekcie podjęcie pracy, a osoba posiadająca wskazania do ZAZ nie może ubiegać się o rehabilitację w WTZ, co w niektórych przypadkach jest krzywdzące.

5. Zwiększenie dostępności instytucji publicznych,  kulturalnych oraz w budynkach użyteczności publicznej (np. sklepy, restauracje, itp.) dla osób
z niepełnosprawnościami.

6. Uzyskanie stabilnego, płynnie rosnącego i w wysokości adekwatnej do ponoszonych kosztów funkcjonowania poziomu finansowania działalności WTZ  w Polsce zapewniającego realizację na odpowiednim poziomie zadań z zakresu prowadzonej rehabilitacji.

Podniesienie kwoty algorytmu w 2019r. i w latach następnych do wysokości 2500,00 zł miesięcznie na uczestnika

8. Wprowadzenie zapisu o stałej corocznej waloryzacji kwoty dofinansowania działalności WTZ w Polsce

9. Zwiększenie poziomu dofinansowania o 20 % dla uczestników WTZ w Polsce ze spektrum autyzmu oraz z niepełnosprawnością sprzężoną

10. Włączenie sposobu finansowania „ Zajęć klubowych” do zasad finansowania działalności WTZ w Polsce

11.  Powstawanie i stałe finansowanie domów opieki społecznej/domów środowiskowych dla osób z znacznym, głębokim stopniem niepełnosprawności w których uczestnikami będą osoby z autyzmem i z niepełnosprawnościami sprzężonymi.Organizacje partnerskie zaangażowane w organizację Konwentu: