POSTULATY SUBREGIONALNEGO KONWENTU REGIONALNEGO OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

POSTULATY

SUBREGIONALNEGO  KONWENTU REGIONALNEGO OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

termin: 20 września 2019r.

miejsce: Siemiatycze

temat przewodni: Aktywni Obywatele I Obywatelki

1.Co jest dobrego, co się sprawdza?

Dostęp do informacji (warsztaty, grupy, organizacje)

 • Dostępność architektoniczna
 • Dostęp edukacji
 • Placówki wspierające OzN, NGO itp. Szkoły integracyjne
 • Inicjatywy wspierające ze strony samorządu
 • Integracyjne wydarzenia
 • Wolontariusze
 • Postęp w mentalności
 • Komunikacja- postęp, zauważenie problemu OzN, integracja.

2.Jakie bariery napotykają OzN w dostępie do życia publicznego i politycznego?

 • Bariery architektoniczne (do lokali wyborczych, lokali użyteczności publicznej , w tym do sklepów)
 • Stereotypy, bariery mentalne ( wśród społeczeństwa, urzędników, samych OzN)
 • Brak OzN widocznych na ulicach, w przestrzeni publicznej -> uważa się, że ich nie ma
 • OzN nie traktuje się na poważnie, brak podmiotowego  traktowania
 • Mówienie o dostępności uniwersalnej, a nie tylko konkretnie w odniesieniu do OzN (ogólnie społeczeństwie). Każdy powinien mieć prawo dostępu ! Osoba niepełnosprawna to nie tylko osoba na wózku.
 • Biznes się szybciej dostosowuje a nie samorząd
 • Niedostosowany Urząd Miejski, Przychodnia, Starostwo w Siemiatyczach
 • Koszty-wszystko, co dostępne jest drogie!
 • Transport publiczny dla OzN.
 • Asystenci- brak

3. Co trzeba zmienić by zwiększyć udział osób z niepełnosprawnością w życiu publicznym i politycznym i jak to zrobić?

 • Zmienić mentalność w samych osobach niepełnosprawnych
 • Kampania reklamowa (rozwiązania, filmy, spotkania, pogadanki) – motywacja działania osób z niepełnosprawnością
 • Bezpośrednie dotarcie do osób niepełnosprawnych
 • Zmienić mentalność całego środowiska osób z niepełnosprawnościami (rodzina, sąsiedzi itp.)
 • Znieść wszechobecne bariery architektoniczne
 • Umożliwić uczestnictwo osób z niepełnosprawnościami  (w spotkaniach) z decydentami
 • Poprawić dostępność wszystkich placówek użytku publicznego
 • Wprowadzić transport publiczny dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami

Subregionalny Konwent Osób z Niepełnosprawnościami zorganizowali:

 • Podlaski Sejmik Osób z Niepełnosprawnościami
 • Stowarzyszenie „Centrum na Wschodzie”
 • Miasto Siemiatycze
 • Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Bielskim