POSTULATY PODKARPACKIEGO KONWENTU REGIONALNEGO OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

POSTULATY

PODKARPACKIEGO  KONWENTU REGIONALNEGO OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

termin: 08 października 2019r.

miejsce: Rzeszów

temat przewodni: Aktywizacja ukrytego potencjału rynku pracy.

  1. Stworzenie systemu kooperacji WTZów i ZAZów – tak aby osoby w WTZach spędzały tylko określony czas i te bardziej aktywne, które dobrze sobie radzą z wykonywaniem obowiązków przechodziły do ZAZów. W ramach tego systemu placówki które zachęcają swoich podopiecznych do zwiększania aktywności powinny być premiowane.
  2. Wsparcie informacyjno-doradcze dla otoczenia/rodzin osób nieaktywnych zawodowo z niepełnosprawnościami. Możliwość uzyskania rzetelnych i obiektywnych informacji zniwelowałaby strach przed tzw. pułapką rentową oraz obawę przed zmianą i jej ewentualnymi konsekwencjami.
  3. Zwiększenie elastyczności zatrudnienia  – możliwość pracy także na cząstki etatów lub na początku tylko na kilka godzin tygodniowo.
  4. Rozwiązanie problemu transportu – dla wielu OzN z małych miejscowości największą barierą jest kwestia dojazdu do miejsca pracy. 
  5. Szkolenia dla lekarzy orzeczników – zmniejszenie ryzyka „pułapki rentowej”.
  6. Znalezienie sposobu na aktywność zawodową dla mieszkańców Domów Pomocy Społecznej – często te osoby chcą pracować ale nie jest to dla nich opłacalne, gdyż 70% ich ewentualnych dochodów zostałoby przejęte przez DPS na koszty ich utrzymania.