POSTULATY MAŁOPOLSKIEGO KONWENTU REGIONALNEGO OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

POSTULATY

MAŁOPOLSKIEGO  KONWENTU REGIONALNEGO OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

termin: 02 października 2019r.

miejsce: Kraków

temat przewodni: Stwórzmy wspólną rzeczywistość – udział osób z niepełnosprawnościami w tworzeniu prawa.

  1. Przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej na temat ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (oraz innych ustaw i regulacji prawnych).
    Wyjaśnienie: celem takiego działania powinno być dotarcie z informacją do jak największej liczby środowisk osób z niepełnosprawnościami ale przede wszystkim ogółu społeczeństwa. Jest duży deficyt informacji na temat już obowiązujących zapisów prawnych i praw.
  2. Finansowe wspieranie organizacji pozarządowych w zapewnianiu dostępności miejscom, w których realizowane są poszczególne projekty (w kontekście obowiązku wynikającego z ustawy o dostępności).
    Wyjaśnienie: istnieje obawa, że zapis wynikający z ustawy i warunkujący otrzymanie dofinansowania projektów od dostosowania lokali, w których są realizowane spowoduje, że projekty wieloletnie będą zagrożone – ponieważ organizacje nie będą miały finansów na dostosowanie swoich lokali.
  3. Wsparcie osób z niepełnosprawnościami powinno być dostosowane do ich potrzeb a nie wieku.
  4. Zwiększenie wsparcia władzy publicznej dla NGO-sów działających statutowo na rzecz osób z niepełnosprawnościami. – Samorząd jak powietrza potrzebuje partnera społecznego. Takiego, który jest mocny swoimi kompetencjami, swoją strukturą organizacyjną, swoimi ludźmi – podkreślił pełnomocnik prezydenta Krakowa ds. osób z niepełnosprawnościami.

W organizację Małopolskiego Konwentu Regionalnego zaangażowali się:

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego    

Fundacja na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami

Wydarzenie był współfinansowane z Środków Gminy Miejskiej Kraków.

Patronat medialny nad Konwentem objęły: