POSTULATY ŁÓDZKIEGO KONWENTU REGIONALNEGO OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

POSTULATY

ŁÓDZKIEGO  KONWENTU REGIONALNEGO OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

termin: 25 września 2019r.

miejsce: Łódź

temat przewodni: Reprezentacja osób z niepełnosprawnościami na szczeblu lokalnym i ich aktywność w lokalnym życiu publicznym.  Włączanie osób z niepełnosprawnościami w społeczności lokalne.

 1. Potrzeba zapewnienia realizacji zasady „Nic o nas bez nas” na poziomie lokalnym.
 2. Pomoc i promowania organizacji prowadzonych przez osoby z niepełnosprawnościami
 3. Działania władz samorządowych promujące aktywności osób z niepełnosprawnościami w lokalnym w życia obywatelskich.
 4. Zapewnienie dostępu osób z niepełnosprawnościami do różnych aspektów życia lokalnego: edukacja, kultura. itp.
 5. Stworzenie i wdrażanie lokalnych programów deinstytucjonalizacji.
 6. Nietworzenie nowych domów pomocy społecznej
 7. Szerokie programy asystenckie.
 8. Zapewnienie dostępności do specjalistów (ginekolog, psychiatra, psycholog).
 9. Uruchomienie usługi przerwy regenaracyjnej.
 10. Zapewnienie kompleksowego dostępu do informacji o systemie wsparcia.
 11.  Szkolenia dla urzędników.
 12. Kompleksowy i dobrze finansowany system wsparcia dziennego dla osób z autyzmem (np. małe śdś).
 13. Współpraca międzygminna w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego.
 14. Dobry system wczesnej interwencji i diagnozy.
 15. Lokalne organizację parasolowe kierowane przez osoby z niepełnosprawnościami i rodziców.

Organizatorami ŁÓDZKIEGO  KONWENTU REGIONALNEGO OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI byli:  Stowarzyszenie Instytut Niezależnego Życia, Fundacja Aktywizacja, Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Łódzkiego