POSTULATY KUJAWSKO-POMORSKIEGO KONWENTU REGIONALNEGO OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

POSTULATY

KUJAWSKO-POMORSKIEGO KONWENTU REGIONALNEGO

OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

termin:  02 października 2019r.

miejsce: Bydgoszcz

temat przewodni: Wyzwania dla instytucji publicznych w zakresie dostępności dla Osób
z Niepełnosprawnością, szczególnie w obszarze zatrudnienia oraz aktywności obywatelskiej

 • zmiana przestrzeni oraz sposobu myślenia nt. dostępności
 • dostępność instytucji publicznych ma być czymś więcej niż tworzeniem przyjaznej przestrzeni w rozumieniu łamania barier architektonicznych,
 • dostępność instytucji publicznych ma przejawiać się w zmianie sposobu postrzegania osób z niepełnosprawnościami (obserwowany duży opór i stereotypy w stosunku do środowiska osób z niepełnosprawnościami),
 • dostępność instytucji publicznych ma przejawiać się poprzez mniejszą ignorancję w stosunku do potrzeb sygnalizowanych przez środowisko osób z niepełnosprawnościami,
 • szczególnie instytucje rynku pracy, nie mające możliwości udzielenia wsparcia osobom z niepełnosprawnościami, mają kierować do organizacji i instytucji wspierających, udzielając pełnej informacji gdzie takie potrzebne wsparcie można otrzymać,
 • organizacje pozarządowe i pomocowe mają realizować kompatybilne działania w sposób,
  który umożliwia otrzymanie wsparcia każdej osobie z niepełnosprawnością – obecnie brak przepływu informacji,
 • konieczne jest tworzenie sieci partnerów społecznych i instytucjonalnych umożlwiającej tworzenie warunków do pełnej aktywności społecznej, zawodowej i obywatelskiej,
 • dokumenty i procedury muszą być mniej skomplikowane,
 • osoby z niepełnosprawnościami nie mają wymagać tworzenia miejsc pracy, które są do nich dostosowane, ale mają być na tyle aktywnymi członkami środowiska zawodowego, aby te miejsca kreować,
 • tworzenie warunków do zatrudniania asystentów osobistych wspierających osoby
  z niepełnosprawnościami w czynnościach codziennych, zawodowych i w zakresie aktywności obywatelskiej,
 • osoby z niepełnosprawnościami muszą same angażować się w działalność postulującą zmiany na rzecz swojego środowiska niż wymagać ich reprezentowania przez inne instytucje czy organizacje,
 • potrzebna edukacja i zmiana postrzegania „pułapki rentowej” wewnątrz środowiska osób z niepełnosprawnościami,
 • osoby z niepełnosprawnościami mają być tak samo otwarte na zatrudnienie w instytucjach publicznych jak te instytucje są otwarte na rekrutację osób z niepełnosprawnościami,
 • szkoły i uczelnie mają przygotowywać samodzielnych ludzi gotowych do podejmowania aktywności zawodowej i obywatelskiej.

W organizację Konwentu zaangażowali się również: