POSTULATY IV PODLASKIEGO KONWENTU REGIONALNEGO OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

POSTULATY

IV PODLASKIEGO  KONWENTU REGIONALNEGO OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

termin: 26 września 2019r.

miejsce: Białystok

temat przewodni: Aktywni Obywatele i Obywatelki w kulturze, rekreacji i sporcie.

  1. Dostępność w obszarze kultury, sportu i turystyki musi uwzględniać perspektywę osoby z niepełnosprawnością, zarówno jako odbiorcy, ale także jako twórcy czy sportowca.
  2. Dla zapewnienia dostępności konieczna jest aktywność samych osób z niepełnosprawnościami we wszystkich obszarach życia społecznego i ich proaktywna postawa, egzekwowanie prawa, proponowanie rozwiązań i ich lobbowanie, wywieranie nacisku.
  3. Dostępność w kulturze, sporcie i turystyce to także kwestia dotarcia do świadomości powszechnej z przekazem, że są to obszary gdzie osoby z niepełnosprawnością powinny być obecne w głównym nurcie. To zadanie dla mediów, przedsiębiorców, samorządów, instytucji i samych osób z niepełnosprawnościami.
  4. Osoby z niepełnosprawnościami mają nie tylko prawa, ale także obowiązki. Stąd konieczna jest ich odpowiedzialna postawa, przejęcie kontroli nad własnym życiem.
  5. Oprócz dostępności architektonicznej, komunikacyjnej, cyfrowej i informacyjnej, ważna jest także dostępność proceduralna.
  6. Osoby z niepełnosprawnościami powinny korzystać z możliwości postępowań skargowych, kiedy ich prawa są naruszone.
  7. Instytucje kultury i organizatorzy turystyki oraz imprez sportowych oczekują od osób z niepełnosprawnościami na wskazówki i współpracę w zakresie zapewnienia dostępności.
  8. Ustawa o zapewnieniu dostępności może być podstawą do zmian na lepsze w realizacji praw osób z niepełnosprawnościami.

Kibicujmy osobom z niepełnosprawnościami!

Od 2016 r. organizatorami Podlaskich Konwentów Regionalnym Osób z Niepełnosprawnościami w Białymstoku są: Podlaski Sejmik Osób z Niepełnosprawnościami i Fundacja Aktywizacja.

Podlaski Konwent Regionalnym Osób z Niepełnosprawnościami został zorganizowany przy wsparciu organizacyjnym Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku.

Wydarzenie objęli honorowym patronatem Marszałek Województwa Podlaskiego oraz Prezydent Miasta Białegostoku.