Patronaty 2018

Patronaty IV Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami 2018

Patronat honorowy:

Logo RPO
Rzecznik Praw Obywatelskich dr Adam Bodnar
https://www.rpo.gov.pl/

 

Patronaty mediów branżowych:

logo czasopisma Tyfloświat
Czasopismo „Tyfloświat” kwartalnik PZG „Świat Ciszy” kwartalnik PSONI „Społeczeństwo dla Wszystkich”
http://www.tyfloswiat.pl/
https://www.facebook.com/tyfloswiat