patronaty 2017

Patronaty III Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami

Patronat honorowy:

Logo RPO
Rzecznik Praw Obywatelskich dr Adam Bodnar
https://www.rpo.gov.pl/

 

Mecenat:

napis "Bank zachodni WBK" oraz "Obsługa bez barier", gdzie litera "o" stanowi graficznie koło wózka OzN napis "PWN" oraz graficzne połączenie litery P i W tworzące kaganek oświaty

Bank Zachodni WBK

 PWN Wydawnictwo Szkolne
https://www.bzwbk.pl/  http://www.wszpwn.com.pl/

 

Patronat radiowy:

Radio TOK FM
https://www.facebook.com/tokfm/


Patronaty medialne:

Portal organizacji pozarządowych ngo.pl
www.ngo.pl

 

Patronaty mediów branżowych:

logo czasopisma Tyfloświat logo Integracja logo niepelnosprawni.pl logo gazey WO TE ZET logo na baner_magazyn_krzywe
Czasopismo „Tyfloświat” Magazyn „Integracja” Portal Niepelnosprawni.pl „WóTeZet”
Magazyn Ośrodków Terapii Zajęciowej
„Nasz sprawy”
Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych
http://www.tyfloswiat.pl/
https://www.facebook.com/tyfloswiat

http://www.integracja.org

 

http://www.niepelnosprawni.pl/ www.wotezet.pl http://naszesprawy.eu/

 

Logotyp portalu zrzutk.pl przedstawiające różową świnkę z symbolem dolara Pomóż zebrać niezbędne środki do organizacji Kongresu.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się więcej.