Organizacje partnerskie 2019

Organizacje partnerskie
V Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami 2019

Dziękujemy!!!

Kongres to inicjatywa organizowana siłami własnymi
Polskiego Forum Osób z Niepełnosprawnościami oraz kilkudziesięciu organizacji i instytucji oraz działaczy związanych ze środowiskiem OzN.
Kongres jest ruchem apolitycznym, apartyjnym i neutralnym światopoglądowo.

Twoja organizacja popiera nasze działania? Chcecie włączyć się w prace nad nowym systemem wsparcia lub organizację Konwentów/Kongresu? Skontaktuj się z nami: kongres@konwencja.org

 1. Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Akademii Górniczo-Hutniczej
 2. Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Politechniki Łódzka
 3. Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UMCS w Lublinie
 4. Centrum Projektowania Uniwersalnego Politechniki Gdańskiej
 5. Fundacja AKA
 6. Fundacja Aktywizacja
 7. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji
 8. Fundacja AMIGOS
 9. Fundacja Elektrownia Inspiracji
 10. Fundacja Eudajmonia
 11. Fundacja Hipoterapia – Na Rzecz Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych
 12. Fundacja IMAGO
 13. Fundacja Inicjatyw Społecznych Mili Ludzie
 14. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego
 15. Fundacja Integracja
 16. Fundacja KSK
 17. Fundacja na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami
 18. Fundacja na Rzecz Rozwoju Audiodeskrypcji „KATARYNKA”
 19. Fundacja Oczami Brata
 20. Fundacja Pies Przewodnik
 21. Fundacja Polska bez Barier
 22. Fundacja Polskich Niewidomych i Słabowidzących „TRAKT”
 23. Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni
 24. Fundacja Rozwoju Edukacji Głuchych
 25. Fundacja Stabilo
 26. Fundacja Subsidium
 27. Fundacja Synapsis
 28. Fundacja Toto Animo
 29. Fundacja Transgresja
 30. Fundacja Tu Przekraczamy Granice
 31. Fundacja TUS
 32. Fundacja Widzialni
 33. Fundacja Vis Maior
 34. Inicjatywa „Chcemy całego życia!”
 35. Instytut Niezależnego Życia
 36. Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych
 37. Międzywydziałowe Koło Politechniki Gdańskiej „Projektowania Uniwersalnego”
 38. Politechnika Gdańska
 39. Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami
 40. Polska Fundacja Osób Słabosłyszących
 41. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
 42. Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego
 43. Polski Związek Głuchych
 44. Sieć Pozarządowych Instytucji Rynku Pracy
 45. Spółdzielnia Socjalna „FADO”
 46. Stowarzyszenie „My dla Innych”
 47. Stowarzyszenie Kamienna Tęcza
 48. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym „Kolomotywa”
 49. Stowarzyszenie Rodzin „Zdrowie Psychiczne”
 50. Stowarzyszenie Otwarte Drzwi
 51. Stowarzyszenie YAVA
 52. Śląska Fundacja Pomocy Głuchoniewidomym
 53. Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym
 54. UTILITIA przedsiębiorstwo społeczne
 55. Wrocławski Klub Sportowy Niesłyszących „Świt”
 56. Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych „Ad Astra” Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 57. Związek Nauczycielstwa Polskiego Uniwersytetu Wrocławskiego