Opolski Konwent Regionalny 2017

Relacja z Konwentu Regionalnego III Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami w Opolu

 

Organizatorzy Konwentu Regionalnego:

Fundacja Aktywizacja we współpracy z:

 • Fundacją Aktywnej Rehabilitacji, Oddział Opolski
 • Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego
 • Stowarzyszeniem „Arkadia” Opole.

Miejsce: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Sala Orła Białego

Data: 21 września 2017 r., godz. 10.00 – 13.30

Relacja:

W Konwencie Regionalnym III Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami wzięło udział 60 osób.

Należy wyróżnić wśród nich między innymi

 • wicemarszałka Województwa Opolskiego Pana Romana Kolka
 • wicedyrektora Powiatowego Urzędu w Pracy Pana Tomasza Kwiatka
 • rzecznika prasowego ZUS – Oddział w Opolu Pana Sebastiana Szczurka
 • Pani Katarzyna Dubiel oraz Pani Beata Piaszczyk – przedstawicielki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Oddział w Opolu
 • przedstawicieli Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu,
 • przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej z całego województwa Opolskiego (Tułowice, Strzeleczki, Wołczyn, Krapkowice, Olesno, Ozimek))
 • przedstawiciele zakładów aktywizacji zawodowej,
 • przedstawiciele środowiskowych domów samopomocy (ŚDS Magnolia, ŚDS Promyczek K-k)
 • Panią Alicję Argier – terapeutę Oddziału Dziennego WojewódzkiSpecjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny św. Jadwigi
 • Pana Patryka Środę oraz Pana Pawła Sadło z Centrum Dialogu Obywatelskiego przy Urzędzie Miasta w Opolu
 • Pana Dyrektora Waldemara Maciaszczyka – Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy „Magnolia” w Opolu (należącego do Stowarzyszenia Arkadia)
 • Pana Michała Sobiegraja z Fundacji Aktywnej Rehabilitacji
 • Przedstawicieli innych organizacji pozarządowych (Fundacja Intra, Stowarzyszenie „Coś dla rodziny”, Polskie Stowarzyszenie Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną)

W pierwszej części wystąpił Mateusz Gruntowski, radca prawny Fundacji Aktywizacja

Przedstawiona została prezentacja na temat Nowego Systemu Wsparcia Osób
z Niepełnosprawnościami.

Jej celem było przedstawienie propozycji priorytetów dla Strategii na rzecz osób
z niepełnosprawnościami i założeń dla ustaw wdrażających nowy system wsparcia.

W drugiej części nastąpiło przedstawienie Tematu Regionalnego, który brzmiał:

STRATEGIA FIRMY A RÓŻNORODNY ZESPÓŁ, CZYLI O TYM JAKI KAPITAŁ WNOSZĄ DO ZESPOŁU PRACOWNICY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Przedstawiało go troje prelegentów:

 • Pan Kazimierz Jednoróg – prezes Fundacji DOM Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym, który szczegółowo opowiedział o sytuacji swojej organizacji, zarówno jako podmiotu świadczącego pomoc dla osób z niepełnosprawnościami, jak i pracodawcy osób niepełnosprawnych
 • Pani Joanna Lisowska-Nowak – Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, która opowiedziała jak pomimo ciągle stawianych problemów przez dział BHP doprowadziła do skutecznej praktyki osoby z niepełnosprawnością ruchową w budynku do tego niedostosowanym, jak został zorganizowany schodołaz, początkowo niechętni portierzy zostali przeszkoleni z zakresu jego obsługi a „niemożliwe” okazało się możliwe dzięki dużej chęci.
 • Pan Michał Sobiegraj – trener aktywności trener pracy z Fundacji Aktywnej Rehabilitacji – Oddział Opolski wskazał szczegółowe problemy i korzyści z jakimi wiąże się praca z osobami z niepełnosprawnościami. Pokazał to jako trener, osoba która sama porusza się na wózku inwalidzkim. Umiejętnie rozprawił się ze stereotypami dotyczącymi pracowników niepełnosprawnych wskazując konkretne przykłady rozwiązywania problemów.

Ostatnim etapem Konwentu była dyskusja na przedstawione tematy oraz zgłaszanie propozycji i uwag dotyczących Kongresu.

Podczas dyskusji głos zabierały następujące osoby:

 • Pani Anna Sławska – wicedyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Strzelcach Opolskich (mówiąca o niespójności systemów orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego oraz o niepełnosprawności osób do lat 16 a także konieczności wcześniejszego rozpoczęcia pracy trenera pracy i asystenta z osobą niepełnosprawnością, już w trakcie nauki)
 • Pan Waldemar Maciaszczyk – Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy „Magnolia”
  w Opolu (wskazywał na konieczność kompleksowego systemu wspierania osób z niepełnosprawnościami, w szczególności poprzez mecenat nad organizacjami pozarządowymi, by one same mogły być pracodawcami na szerszą skalę)
 • Pan Maciej Blezel – osoba niepełnosprawna (wskazywał na swoje problemy ze znalezieniem zatrudnienia pomimo wyższego wykształcenia oraz nabycia wielu umiejętności związanych z wykonywaniem pracy)
 • Pan Tomasz Kwiatek – wicedyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu (wyraził wolę wprowadzenia w swojej placówce bonu dla osób z niepełnosprawnością do 30 roku życia,
  z racji, iż przepisy na to pozwalają, a może to odnieść bardzo istotne skutki)
 • Pan Henryk Remisz – przedstawiciel Stowarzyszenia „Coś dla rodziny” z Prudnika (wskazywał na problemy związane z pułapką świadczeniową oraz nazewnictwem orzeczeń z ZUS)
 • Pan Roman Kolek – wicemarszałek Województwa Opolskiego (wskazał zakres działań prowadzonych praz Województwo Opolskie na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz o planowanych dalszych działaniach).
 • Pan Sebastian Szczurek – rzecznik prasowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Oddział
  w Opolu (Wskazywał na ZUS nie tylko jako na instytucję będącą organem rentowym ale również na ZUS jako pracodawcę, wskazał zakres działań podejmowanych w celu usunięcia sprzeczności w przepisach prawa)
 • Pan Łukasz Kampa – osoba niepełnosprawna (wskazał na dobre praktyki urzędu, które pozwoliły mu odbyć praktykę zawodową pomimo iż jest osobą z niepełnosprawnością ruchową, poruszającą się na wózku inwalidzkim, a budynek nie był dostosowany do jego potrzeb, szczegółowo wskazał także na problemy z jakimi spotyka się na co dzień, m.in. niedostosowanie autobusów PKS oraz problemy w wysokich budynkach z windami w razie zagrożenia pożarowego).

Fundacja Aktywizacja zapewniła stanowisko, przy którym można było się dowiedzieć na temat Konwencji ONZ oraz uprawnień osób z niepełnosprawnościami.

Stanowisko wystawił również Zakład Ubezpieczeń Społecznych, gdzie można było uzyskać informacje na temat rent, zasad przyznawania świadczeń itp.

Ponadto zapewniony uczestnikom był stolik, przy którym nie tylko podczas przerwy kawowej można było napić się gorących lub zimnych napojów, przekąsić coś słodkiego, oczywiście z dostosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Na wydarzeniu obecni byli reporterzy Radia Opole. Poniżej link do jednej z relacji :

http://radio.opole.pl/100,212410,rozmawiali-o-sytuacji-niepelnosprawnych-duzo-sie

Sporządził:
Radca prawny
Mateusz Gruntowski
Fundacja Aktywizacja

Foto: Barbara Beuth Fundacja Aktywizacja

widok na salę uczestnicy na wózkach

widok na prezydium
Pani Barbara Beuth z Fundacji Aktywizacja

widok na salę


Pan Kazimierz Jednoróg Prezes Fundacji Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym