O projekcie

Dwa lata temu Polska ratyfikowała Konwencję ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami. Władze Polski przygotowały sprawozdanie z realizacji Konwencji. Drugie sprawozdanie przygotowuje Rzecznik Praw Obywatelskich, który ma za zadanie monitorowanie wdrażania zapisów Konwencji. Jednak my, jako środowisko organizacji osób z niepełnosprawnościami, uznaliśmy, że powinniśmy przygotować nasz własny raport. Nie dlatego, żeby krytykować którekolwiek ze sprawozdań – rządowe czy Rzecznika, ale dlatego, by pokazać nasze zdanie na ten temat.

Nasz punkt widzenia jest w wielu miejscach zbieżny z tezami ze sprawozdania rządowego lub RPO, jednak w niektórych jest odmienny. Wynika to bowiem z codziennej praktyki i doświadczeń. Często przepisy są już dobre lub przynajmniej wystarczające, ale w praktyce nie są wypełniane. Zebraliśmy zatem opinie, stanowiska i na ich podstawie przygotowaliśmy Społeczny Raport Alternatywny, który w czerwcu 2015 r. przekazaliśmy do Organizacji Narodów Zjednoczonych.

To jest niepowtarzalna okazja, by pokazać nasze zaangażowanie w prawa osób z niepełnosprawnościami. Zazwyczaj trudno jest nam się zebrać i uczynić coś wspólnie i pierwsze sprawozdanie z realizacji Konwencji jest do tego świetną okazją.

Osoby, które zaangażowały się w tworzenie raportu:

Barbara Abramowska, Maciej Augustyniak, Marta Babiarz, Rafał Bartoszek, Aleksander Bielewski, Aneta Bilnicka, Agata Blaza, Wioletta Boczar, Angelika Boniuszko, Jerzy Borowiec, Aleksandra Braun, Andrzej Chmiel, Marta Chrzanowska, Agnieszka Czulak, Tadeusz Ćwięka, Krzysztof Dosz, Agnieszka Dudzińska, Roman Durda, Beata Farion, Małgorzata Felger, Janina Filip, Anna Florek, Magdalena Foks-Czeremuga, Małgorzata Franczak, Ewa Giermanowska, Elżbieta Graf, Beata Grajewska, Artur Greszta, Edyta Grzelak, Paweł Gwóźdź, Anna Janowska, Anna Janus, Małgorzata Jarosz-Jarszewska, Julia Jezioro, Marta Kałużna-Gołąb, Katarzyna Karczewska, Paweł Karnas, Anna Karolak, Maciej Kasperkowiak, Ewa Kiepiela, Lidia Klaro-Celej, Danuta Kłopocka, Kamila Kołakowska, Leszek Kopeć, Stanisław Kośnik, Mateusz Kotnowski, Maciej Kowalski, Jolanta Kramarz, Anna Krawczyk, Ewa Krawczyk, Katarzyna Krawczyk, Agnieszka Król, Emilia Kubacka, Justyna Kucińska, Ewa Kurdas, Piotr Kuźniak, Andrzej Lewandowski, Zdzisław Lewandowski, Agnieszka Lewonowska-Banach, Sławomir Lipke, Maciej Łanecki, Michał Łyczko, Magdalena Madajczyk, Genowefa Mastalerz, Anna Maszke, Jarosław Michalczuk, Anna Michalska, Marzenna Michałek, Marta Mierzejewska, Agnieszka Mikołajewska, Ludwik Miodowski, Dariusz Mokosa, Krystyna Mrugalska, Dominik Muskała, Włodzimierz Mytnik, Marek Nowak, Anna Nabiałek, Agnieszka Niedźwiedzka, Ewa Oleszczak, Zbigniew Opyd, Aleksandra Orłowska, Katarzyna Ośmiałowska, Małgorzata Palmowska, Piotr Pawłowski, Krzysztof Peda, Małgorzata Piątkowska, Monika Piega, Wojciech Piętka, Joanna Piwowońska, Elżbieta Polanowska, Ewelina Puławska, Małgorzata Radziszewska, Anna Rdest, Łukasz Reszka, Krzysztof Rowiński, Paweł Rozmus, Anna Rozborska, Anna Rutz, Romuald Sikora, Stanisław Sikora, , Krzysztof Siniarski, Wojciech Skiba, Wanda Skrzyńska, Bartłomiej Skrzyński, Zbigniew Skrzyński, Weronika Sobótka, Anna Sokołowska, Izabela Sopalska, Maciej Stańczak, Joanna Staręga-Piasek, Monika Struck-Peregończyk, Beata Szadziul, Agata Szal, Aleksandra Szalek, Ewa Szczepankiewicz, Joanna Szczepankiewicz-Battek, Monika Szczygielska, Marek Szymański, Ewa Szymczuk, Ryszard Szarfenberg, Joanna Środa, Piotr Taderko, Beata Tomecka-Nabiałczyk, Agnieszka Trela, Katarzyna Tuczak, Ewa Twardowska, Michał Urban, Agnieszka Walendziak-Ostrowska, Agnieszka Westwańska, Robert Wieczorek, Robert Więckowski, Izabela Wisła, Ewa Wiśniewska, Michał Włochyński, Karolina Włodarczyk, Patrycja Wojtaszczyk, Alina Wojtowicz-Pomierna, Anna Woźniak-Szymańska, Michał Woźniak, Ewa Wójcik, Beata Zelek, Katarzyna Żeglicka.

Razem już tworzyliśmy Polską drogę do Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych ONZ:

http://www.firr.org.pl/uploads/PUB/Czarna_ksiega_www.pdf

Monografię na temat praw osób niepełnosprawnych:

http://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Biuletyn%20Rzecznika%20Praw%20Obywatelskich%202012%2C%20Nr%2010.pdf

W węższym gronie braliśmy już udział w konsultacjach społecznych: wniosku ratyfikacyjnego Konwencji oraz wstępnego projektu sprawozdania rządu z realizacji Konwencji.

 

Zakończenie prac nad tworzeniem Społecznego Raportu Alternatywnego nie kończy jednak działań na rzecz praw osób z niepełnosprawnościami.  Gorąco zapraszamy do rozpowszechniania treści Raportu i Konwencji, tak by nasz głos dotarł szeroko nie tylko w środowisku ON.

Harmonogram prac w projekcie:

Rada Projektu – spotkania raz w miesiącu wrzesień 2014-czerwiec 2015

strzałka w dół

Podział konwencji na części i opracowanie autorskich wersji raportu październik-grudzień 2014

strzałka w dół

Panele eksperckie – omówienie poszczególnych treści raportu w gronie eksperckim styczeń-luty 2015

strzałka w dół

Redakcja tekstu oraz dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnością luty 2015

strzałka w dół

Konsultacje społeczne marzec-kwiecień 2015

strzałka w dół

5 konsultacyjnych konferencji regionalnych:

– Warszawa – 17 marca

– Kraków – 20 marca

– Łódź – 14 kwietnia

– Gdynia – 23 kwietnia

– Wrocław – 29 kwietnia

marzec-kwiecień 2015

strzałka w dół

Analiza uwag kwiecień-maj 2015

strzałka w dół

Powstanie ostatecznej treści raportu, upublicznienie, tłumaczenie na angielski maj 2015

strzałka w dół

Konferencja podsumowująca czerwiec 2015

strzałka w dół

Wysłanie raportu do ONZ czerwiec 2015

 

Zobacz też:

Realizacja Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – Raport Rzecznika Praw Obywatelskich