Materiały pokongresowe 2018

Materiały pokongresowe 2018

Uchwała uczestniczek i uczestników IV Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami 

Uczestniczki i uczestnicy IV Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami podjęli uchwałę o poniższej treści. Będzie ona przedstawiona przedstawicielom władzy publicznej. Zachęcamy do rozpowszechniania w swoich środowiskach i przedstawiania lokalnym władzom.

My, uczestniczki i uczestnicy IV Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami reprezentującego wiele osób z niepełnosprawnościami, osób ich wspierających i organizacji działających na ich rzecz – żądamy pilnego i skutecznego wdrożenia przez Polskę Rekomendacji Komitetu ONZ ds. Praw Osób z Niepełnosprawnościami oraz związanych z nimi postulatów Konwentów Regionalnych oraz Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami:
1. Wdrożenie mechanizmu, który umożliwi świadczenie usług asystenckich i przerwy wytchnieniowej w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
2. Wprowadzenie definicji dyskryminacji krzyżowej do przepisów prawa.
3. Uwzględnienie przez system orzecznictwa potrzeb w zakresie rodzaju i intensywności wsparcia – zamiast stopni niepełnosprawności.
4. Zapewnienie Centrów Wsparcia Edukacji dla uczniów z niepełnosprawnościami, nauczycieli, kadrę zarządzającą i rodziców dzieci z niepełnosprawnościami.
5. Likwidacja pułapki świadczeniowej.
6. Certyfikacja dostępności przez wyspecjalizowane podmioty z udziałem osób z niepełnosprawnościami.
7. Wprowadzenie modelu wspieranego podejmowania decyzji i likwidacja ubezwłasnowolnienia.

#KongresOzN #ZaNiezależnymŻyciem

Udostępnij ją dalej:

Uczestniczki i uczestnicy IV Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami podjęli uchwałę o poniższej treści. Będzie ona…

Opublikowany przez Prawa Osób z Niepełnosprawnościami Czwartek, 25 października 2018

Zobacz Fotorelację z IV Kongresu:

Galeria zdjęć

Zobacz materiały video z IV Kongresu:

Przekaz od Sprawozdawcy Komitetu ONZ (County-rapporteur) dla Sprawozdania z wdrażania Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami dla Polski – Prof. Jonasa Ruskusa (z Litwy), który przesłał dla Uczestników IV Kongresu OzN 2018

Zobacz relacje na żywo z IV Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami:

Transmisja z IV Kongresu – część 1

Transmisja z IV Kongresu – część 2

Sesja tematyczna „Dostępność” – relacja video:

Sesja tematyczna „Niezależne życie” na żywo

Opublikowany przez Fundacja Eudajmonia Czwartek, 25 października 2018

Sesja tematyczna o orzecznictwie i systemie rentowym na żywo

Zapraszamy na sesję o orzecznictwie i systemie rentowym :)#ZaNiezależnymŻyciem

Opublikowany przez Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego Czwartek, 25 października 2018

Sesja równoległa o równości szans i niedyskryminacji na żywo

Opublikowany przez Pełnoprawna Czwartek, 25 października 2018

Sesja tematyczna o Edukacji na żywo

Opublikowany przez Pomoc dla rodziców Czwartek, 25 października 2018

Materiały do pobrania:

Podgląd Nazwa materiału Opis format link do pliku
Prezencja do wystąpienia plenarnego Plik zawierający prezentację do wystąpienia Anny Rutz (UAM, Fundacja Elektrownia Inspiracji) i Adama Zawisnego (Stowarzyszenie Instytut Niezależnego Życia) pt. „Rekomendacje Komitetu ONZ ds. Praw Osób z Niepełnosprawnościami dla Polski” wygłoszonej podczas Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami w Warszawie, 25 października 2018 r. „Wystąpienie – rekomendacje ONZ – 1.2” – plik PDF konka PDF


Zobacz co o IV Kongresie podają media:

O IV Kongresie w mediach

 

Zobacz relacje z Konwentów Regionalnych:

Podkarpacki Regionalny Konwent 2018

Mazowiecki Regionalny Konwent  2018

Dolnośląski Konwent Regionalny 2018