Małopolski Konwent Regionalny 2017

Sprawozdanie z Małopolskiego Konwentu Regionalnego

W czwartek 28 września 2017 r. odbył się Małopolski Konwent Regionalny, który zorganizowany został na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W spotkaniu wzięło udział kilkadziesiąt osób, wśród których byli m.in. przedstawiciele organizacji, które na co dzień czynnie udzielają się w środowisku osób z niepełnosprawnościami.

Głównym tematem konwentu było przedstawienie założeń Nowego Systemu Wsparcia. Celem było wywołanie dyskusji nad powyższymi założeniami w kontekście niezależnego życia OzN, a także wspomnianej Konwencji. Sesja krakowska była czwartą w kolejności i składała się z dwóch części tematycznych. Na wstępie zebranych przywitał Aleksander Waszkielewicz – Prezes Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego, jeden z trzydziestu pięciu współautorów Nowego Systemu Wsparcia. Jest on także inicjatorem Społecznego Raportu Alternatywnego z realizacji Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami w Polsce. Raport realizowany jest przy wsparciu prof. dr hab. Barbary Gąciarz, która jest Pełnomocnikiem Rektora AGH ds. Osób Niepełnosprawnych.

Po oficjalnym otwarciu Małopolskiego Konwentu Regionalnego Prezes FIRR zapoznał zgromadzonych z założeniami do Nowego Systemu Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami. W tej części odbyła się również dyskusja nad poniższymi pytaniami.

– Jak Państwo oceniają proponowany system?
– Czy takie zmiany są potrzebne/oczekiwane przez środowisko? Dlaczego?
– Które zmiany są szczególnie ważne/oczekiwane?
– Czy jest coś, o co warto uzupełnić proponowany system? Jakie dodatkowe kwestie warto uwzględnić? Dlaczego?

 

Na pytanie, co należałoby ująć w strategii, większość rozmówców podkreśliła wagę podejść zorientowanych na systemowe rozwiązania i wklejenie tematyki niepełnosprawności we wszystkie obszary. Zdaniem uczestników nie wystarczy umieszczanie ich tylko w jednej ustawie. Głos zabierali przedstawiciele  środowiska OzN oraz instytucji publicznych.

Różnorodność głosów pozwoliła na wyłonienie postulatów:

POSTULATY:
  1. Egzekwować od państwa realizację obowiązku zapewnienia równego dostępu do usług wszystkim obywatelom i obywatelkom z niepełnosprawnością (w myśl postanowień Konwencji).
  2. Dostosować Polskie prawo do postanowień Konwencji (w szczególności w kontekście art. 19 Konwencji). Też: opieka wytchnieniowa.
  3. Uwzględnić perspektywę płci i niepełnosprawności w proponowanych rozwiązaniach
  4. Uwzględnić profilaktykę zdrowia w proponowanych rozwiązaniach
  5. Uwzględnić dostosowanie wsparcia do potrzeb kobiet z niepełnosprawnościami (domy samotnej matki, ośrodki dla ofiar przemocy etc.)
  6. Zagwarantować dostęp( bez barier architektonicznych) zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego (do uczelni, pracy i budynków użyteczności publicznej).
  7. Budować świadomości i wiedzę nt. praw -osobom z niepełnosprawnościami (promowanie Konwencji)
  8. Promować dobre praktyki (z Polski i ze świata) z zakresu opieki wytchnieniowej, aby stały się powszechnie stosowane.
  9. Budować jedności  środowiska osób z niepełnosprawnością „na zewnątrz”
  10. Stale podnosić świadomości społeczeństwa na temat: praw i potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

 

Foto: Anna Matiaszek

 Aleksander Waszkielewicz , Prezes Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego, Beata Rzemieniuk oraz Paweł Kasprzyk (TVP3 Kraków)od lewej: Aleksander Waszkielewicz prof. nadzw. dr hab. Barbara Gąciarz, Pełnomocnik Rektora AGH ds. Osób Niepełnosprawnych Katarzyna Żeglicka, Prezeska Stowarzyszenia Strefa Wenus z Milowidok na salę widok na salęwidok na salęwidok na prezydium