List otwarty Polskiego Forum Osób z Niepełnosprawnościami oraz innych organizacji i inicjatyw pozarządowych w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

List otwarty Polskiego Forum Osób z Niepełnosprawnościami oraz innych organizacji i inicjatyw pozarządowych w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Warszawa, 15 listopada 2019 r.

Szanowny Pan
Ryszard Terlecki
Przewodniczący Klubu Parlamentarnego
Prawo i Sprawiedliwość
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Wiejska 4/6/8
00-902 Warszawa


Szanowny Panie Marszałku,

Z zaniepokojeniem przyjęliśmy informacje na temat poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw. W szczególności dotyczy to faktu, że Fundusz, który w założeniu jest dedykowany osobom z niepełnosprawnościami i powinien  służyć  wyrównywaniu ich szans życiowych ma obecnie także wspierać finansowo emerytów i rencistów.

Zgodnie z przedstawionym na stronach sejmowych projektem, środki Funduszu mają być wykorzystane do wypłat „jednorazowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów oraz kosztów obsługi wypłaty tego świadczenia, a także renty socjalnej, zasiłku pogrzebowego, o których mowa w odrębnych przepisach oraz kosztów ich obsługi”.

Podkreślić przy tym należy, że nadzieją środowiska osób z niepełnosprawnościami było docelowe stworzenie ze środków Funduszu systemowych rozwiązań, m.in. zapewniających asystencję osobistą i opiekę wytchnieniową, a także zatrudnienie wspomagane – nie na zasadach projektowych, ale jako trwałe rozwiązania gwarantowane. Wyrażamy obawy, że przeznaczenie środków z Funduszu na wypłatę dodatkowych emerytur i rent to uniemożliwi.

W związku z powyższym, zwracamy się z prośbą o informację na temat przewidywanych przez projektodawców konsekwencji takiego rozwiązania dla systemu wsparcia osób z niepełnosprawnościami. W szczególności prosimy o następujące informacje:

  • czy po przyjęciu proponowanego projektu możliwe będzie kontynuowanie programów z Funduszu uruchomionych w 2019 r. („Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych”, „Opieka wytchnieniowa”, „Centra opiekuńczo-mieszkalne”, „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020), a jeśli tak, to ile wyniosą wydatki na każdy z tych programów?
  • jaka łączna kwota środków z Funduszu przeznaczona będzie w 2020 r. wyłącznie na działania wspierające osoby z niepełnosprawnościami?
  • czy wnioskodawcy brali pod uwagę wprowadzenie waloryzacji, wraz z waloryzacją rent i emerytur, progu dochodowego dla świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji („500+” dla osób z niepełnosprawnościami) finansowanego ze środków Funduszu, który aktualnie wynosi 1.100 zł.

Pragniemy także przypomnieć, że w ubiegłym roku jako środowisko Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami przedstawiliśmy szereg propozycji systemowych reform (w załączeniu nasz list do Pana Premiera Mateusza Morawieckiego), które nie tylko mogą polepszyć sytuację tej grupy społecznej, ale też  przynieść lepsze wykorzystanie środków publicznych. 

    Z poważaniem

         dr Krzysztof Kurowski
Przewodniczący Polskiego Forum Osób  z Niepełnosprawnościami

A także:

1.     dr Monika Zima-Parjaszewska, Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

2.     Krzysztof Kotyniewicz, Polski Związek Głuchych

3.     Tadeusz Milewski, Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych

4.     dr Anna Drabarz, Podlaski Sejmik Osób z Niepełnosprawnościami

5.     Rafał Skrzypczyk, Fundacja Aktywnej Rehabilitacji

6.     Grzegorz Kozłowski, Polska Fundacja Osób Słabosłyszących

7.     Ewa Pawłowska, Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji

8.     dr hab. Paweł Kubicki, Inicjatyw Obywatelska „Chcemy Całego Życia!”

9.     dr hab. Katarzyna Roszewska, Centrum Badań nad Niepełnosprawnością

10.  Magdalena Kocejko, Stowarzyszenie Instytut Niezależnego Życia

11.  Przemysław Żydok, Fundacja Aktywizacja

12.  Justyna Kucińska, Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

13.  Aleksander Waszkielewicz, Fundacja na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami

14.  Adam Zawisny, Przewodniczący Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Wdrażania Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych i Rozwiązywania Problemów Osób z Niepełnosprawnościami przy Urzędzie Miasta Łodzi

15.  Sławomir Besowski, Centrum Praw Osób Niepełnosprawnych

16.  dr Małgorzata Franczak, Fundacja Eudajmonia

17.  Sylwia Mądry, Fundacja Autism Team

18.  Zbigniew Worony, Fundacja Ergo Sum

19.  Łukasz Garczewski, Wiceprzewodniczący Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta Poznania ds. Osób Niepełnosprawnych

20.  Piotr Todys, Fundacja TUS

21.  Ewa Kowańska, Stowarzyszenia Na Tak

22.  Małgorzata Felger, Polskie Towarzystwo Stwardzenie Rozsianego Oddział w Krakowie

23.  Agnieszka Lewonowska-Banach, Stowarzyszenia Rodzin Zdrowie Psychiczne

24.  Małgorzata Rybicka, Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym

25.  Paweł Jordan, Stowarzyszenie BORIS

26.  Anna J. Nowak, Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Dorosłych z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym „ŻURAWINKA”

27.  Monika Zakrzewska, Polska Federacja Zatrudnienia Wspomaganego

28.  Małgorzata Gorący, Stowarzyszenie OSTOJA na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami

29.  Rafał Średziński, Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok

30.  dr Zbigniew Głąb, Stowarzyszenie Projektowo-Badawcze Instytut Działań Społecznych

31.  Maciej Kowalski, Polski Związek Głuchych, Oddział Łódzki

32.  Anna Aleksiejczuk, Stowarzyszenie „MY DLA INNYCH”

33.  Ryszard Kuczyński, Koło Terenowe „Jak nie My, to kto?” przy Polskim Towarzystwie Stwardnienia Rozsianego Oddział Dolnośląski

34.  Joanna Wierzbicka, Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych i Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym „Kolomotywa”

35.  Anna Thieme, Stowarzyszenie Inicjatyw Kobiecych

36.  dr Agnieszka Wołowicz, Uniwersytet Warszawski

37.  Bartosz Stępień, Spółdzielnia Socjalna FADO

38.  Maria Królikowska, OzN konwencyjnie

39.  Katarzyna Bierżanowska, Inicjatywa Pełnoprawna

40.  dr Rafał Bakalarczyk, Uniwersytet Warszawski

41.  Anna Rutz, Fundacja Elektrownia Inspiracji

42.  Grażyna Rosołowicz, Inicjatywa społeczna „Nie-Samodzielni”

43.  Piotr Kowalski, Fundacja Subsidium

44.  Stanisław Sikora, Fundacja Helpful Hand

45.  Mateusz Biernat, Fundacja Człowiek

46.  Patrycja Kołodziejczyk, Stowarzyszenie Otwórzmy Drzwi na Świat

47.  Małgorzata Silny, Fundacja KSK

48.  Agata Domalska, Spółdzielnia Socjalna WOLA

49.  Monika Cycling, Fundacja Toto Animo

50.  Janina Kaczmar, Fundacja Pomóż Mi Żyć

51.  Zofia Pągowska, Warszawska Fundacja na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną POSTAW NA NAS

52.  Marzena Moch, Fundacja Rodzice i Terapeuci Na Rzecz Osób Autystycznych Poznaj – Zrozum

53.  Beata Walter, Fundacja Leonardo

54.  Mariusz Panek, Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego w Wieliczce

55.  dr Wojciech Figiel, Uniwersytet Warszawski

56.  Agnieszka Dąbkowska, Fundacja Zdrowie Jest Najważniejsze

57.  Alicja Perzanowska, Fundacja Wspólnota Nadziei

58.  Iwona Jendrys, Okręg Łódzki Polskiego Związku Niewidomych

59.  Maciej Augustyniak, Fundacja Polska Bez Barier

60.  dr Tomasz Rowiński, Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży Warszawa-Bielany

61. dr hab. inż. arch. Marek Wysocki, prof. nadzw. PG, ON Inclusion 14-20, Rada Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami

Do wiadomości:
Pani Marlena Maląg, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Pana dr hab. Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich

Przeczytaj list do Premiera, który nasze środowisko skierowało w 2018 roku.