Laureaci wyróżnienia 2018

Laureaci wyróżnienia Ambasadora/Ambasadorki Konwencji 2018

 1. Adrian Glinka
  Za protest, który zaktywizował środowisko i wprowadził do szerokiej debaty publicznej dyskusję na temat wdrażania Konwencji oraz Niezależnego Życia.
  Za zabieganie o kompleksowy system wsparcia osób z niepełnosprawnościami oparty na wartościach ujętych w Konwencji o Prawach Osób z Niepełnosprawnościami.
 2. Jakub Hartwich
  Za protest, który zaktywizował środowisko i wprowadził do szerokiej debaty publicznej dyskusję na temat wdrażania Konwencji oraz Niezależnego Życia.
  Za zabieganie o kompleksowy system wsparcia osób z niepełnosprawnościami oparty na wartościach ujętych w Konwencji o Prawach Osób z Niepełnosprawnościami.
 3. Agnieszka Kwolek
  Za propagowanie czytelnictwa wśród osób niewidomych i niedowidzących, poprzez tworzenie oraz promocję nagrań cyfrowych książek mówionych.
  Za włączanie bibliotek publicznych w rozwój czytelnictwa, zwłaszcza wśród osób z niepełnosprawnościami wzroku.
  Za ciągłe szukanie rozwiązań, aby osoby z niepełnosprawnościami mogły żyć niezależnie.
 4. dr Joanna Ławicka
  Za napisanie książki „Nie jestem kosmitą. Mam zespól Aspergera”.
  Za działania na rzecz osób ze spektrum oraz niepełnosprawnością intelektualną.
  Za ujawnianie skali przemocy, jakiej poddawane są osoby
  z niepełnosprawnością intelektualną, m.in. podczas terapii oraz swojej edukacji.
 5. Bartosz Mioduszewski
  Za inicjowanie oraz realizowanie projektów, których celem było społeczne włączanie osób z niepełnosprawnościami.
  Za propagowanie technologicznych rozwiązań komunikacyjno-informacyjnych, dzięki którym osoby z niepełnosprawnościami mogą rozwijać swoje pasje i niezależne życie.
  Za promowanie rozwiązań cyfrowych, dzięki którym znalezienie pracy przez osoby z niepełnosprawnościami stało się znacznie łatwiejsze.
  Za walkę z wykluczeniem społecznym, edukacyjnym, a także zawodowym.
  Za walkę o prawa człowieka.
 6. Piotr Pawłowski
  Za tworzenie największej platformy informacyjno-komunikacyjnej dla
  środowiska osób z niepełnosprawnościami, m.in. portalu niepełnosprawni.pl oraz programu „Misja Integracja”.
  Za nieustanną walkę o prawa osób z niepełnosprawnościami na polu m.in. aktywizacji zawodowej oraz społecznej.
  Za inicjację programu „Polska Bez Barier”, dzięki któremu codzienne poruszanie się do po miastach i instytucjach w Polsce, przez osoby
  z niepełnosprawnościami, stało się znacznie prostsze.
  Za ciągłą motywację do pracy na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz uświadamianie czym (nie) jest niepełnosprawność.

Instytucje

 1. Radio TOK FM
  Za zdecydowane zwiększenie liczby programów, które poruszają
  problematykę osób z niepełnosprawnościami. Skutkiem jest przeciwdziałanie wykluczeniu oraz dyskryminacji.