Laureaci wyróżnienia 2017

Laureaci wyróżnienia Ambasadora/Ambasadorki Konwencji 2017

  1. Izabela Fornalik – doktor nauk humanistycznych, pedagożka specjalna i edukatorka seksualna, wykładowczyni.
   Posiada doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnością sprzężoną (osoby ze spektrum autyzmu, komunikujące się AAC, z niepełnosprawnością ruchową). Od wielu lat prowadzi warsztaty i szkolenia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, ich nauczycieli i rodziców na temat seksualności.
   Jest autorką licznych publikacji na ten temat, między innymi poradników pt.: „Jak edukować seksualnie osoby z niepełnosprawnością intelektualną?
   Poradnik dla specjalistów” oraz „Dojrzewanie. Miłość. Seks. Poradnik dla rodziców osób z niepełnosprawnością intelektualną.” Członkini Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej oraz Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego – Przewodnicząca Zespołu ds. Seksualności Osób z Niepełnosprawnością.
  2. Agnieszka Kossowska – doktor Filologii, językoznawczyni, wykładowczyni Studium Języków Obcych Politechniki Opolskiej. Członkini Opolskiego Stowarzyszenia Terapeutów Zależnych. Autorka książki „Duże sprawy w małych głowach” – pierwszej książki dla najmłodszych, opowiadającej o niepełnosprawnościach z perspektywy dzieci. Współautorka scenariuszy lekcji poruszających temat edukacji włączającej. Koordynatorka merytoryczna projektu „Wychowanie do nauczania włączającego” (Learning to include), dofinansowanego przez Departament Stanów Zjednoczonych w ramach Aliumni Engagement Innovation Fund 2016. Aktywistka społeczna, szczególnie zaangażowana w kwestie edukacji włączającej oraz niezależnego życia osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów.
  3. Justyna Mańkowska – reporterka radiowa od kilku lat związana z Grupą Radiową Agory. Jest pomysłodawczyni oraz inicjatorka Fundacji Katarynka. Odpowiedzialna za powstawanie nowych projektów i pozyskiwanie funduszy. Fundacja Katarynka praktycznie każdym swoim statutowym działaniem stara
   się wypełnić zapisy Konwencji o Prawach Osób z Niepełnosprawnościami. Serwis internetowy dostarczający osobom niewidomym, słabowidzącym oraz
   niesłyszącym widzom w pełni dostępne wideo na żądanie stanowi ewenement na skalę europejską. Fundacja Katarynka jest również prekursorem
   audiodeskrypcji sportowej dla osób niewidomych. Dodatkowo pomaga udostępniać obiekty użyteczności publicznej dla osób z niepełnosprawnościami,
   takie jak muzea czy ogrody zoologiczne. Organizuje warsztaty dla dzieci z niepełnosprawnościami wzroku i słuchu, a także swoją wiedzą i doświadczeniem z obszaru potrzeb osób z niepełnosprawnościami wspiera instytucje kultury, organizacje pozarządowe i jednostki administracji publicznej.
  4. Andrzej Mańkowski – Zastępca Dyrektora ds. Osób z Niepełnosprawnością i Świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu.
   Pracując na stanowisku Dyrektora Biura ds. Osób Niepełnosprawnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego uczynił z niego jeden z
   bardziej aktywnych urzędów marszałkowskich w obszarze polityki wobec osób z niepełnosprawnościami. Przyczyniły się do tego wieloletnie działania takie jak usługi asystenckie, działania wspierające studentów z niepełnosprawnościami, program stypendialny dla uczniów z niepełnosprawnościami, wsparcie kibiców z
   niepełnosprawnościami, audiodeskrypcja podczas wydarzeń kulturalnych i sportowych, cykliczne imprezy dotyczące kultury osób z niepełnosprawnościami.
  5. Sylwia Nikko-Biernacka – Prezeska Fundacji Machina Fotografika, trenerka i fotografka. W swoje Fundacji wspiera kobiety z niepełnosprawnościami, prowadzi dla nich warsztaty rozwojowe oraz fotografuje je. Pomysłodawczyni projektu „440 km po zmianę” działającego od 2012 roku. Co roku pani Sylwia Nikko-Biernacka przemierza 440 km idąc brzegiem Bałtyku. Projekt ma na celu zwrócenie uwagi na dostępność plaż dla osób z niepełnosprawnościami. Dzięki jednej podróży jedna kobieta otrzymuje wsparcie w postaci protezy lub wózka oraz poprzez zapewnienie wsparcia psychologicznego. Współpracuje z nadmorskimi gminami czego wynikiem jest zwiększanie dostępności plaż dla osób z niepełnosprawnościami.
  6. Grzegorz Ruciński – współpracuje od 2011 roku z Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Self-adwokat. Brał udział w licznych konferencjach i sympozjach, gdzie zabierał głos w imieniu osób z niepełnosprawnością intelektualną, reprezentując ich interesy. Swoją postawą oraz zaangażowaniem każdorazowo udowadnia, że osoby z niepełnosprawnością intelektualną są pełnoprawnymi członkami społeczeństwa, którzy mogą być świetnymi pracownikami, pod warunkiem zapewnienia im odpowiedniego wsparcia. W codziennym życiu motywuje inne osoby z niepełnosprawnością intelektualną do podjęcia zatrudnienia oraz prowadzenia coraz bardziej samodzielnego życia.
  7. Bartłomiej Skrzyński – Rzecznik Prezydenta Miasta Wrocławia ds. Osób Niepełnosprawnych, który podejmuj bardzo wiele inicjatyw, przełamuje bariery mentalne oraz prowadzi konsultacje. Wiceprezes oraz założyciel Fundacji W-skersi Rozpowszechnianie idei Konwencji ONZ o Prawach Osób z niepełnosprawnościami są prowadzone wykłady w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego na temat dziennikarstwa
   obywatelskiego oraz zajęć dotyczących sportu osób niepełnosprawnych, a także działalność dziennikarska prezentowana m.in. na stronach Przeglądu
   Sportowego czy nSport+, gdzie zabiega o dostępne stadiony. Prowadzi swój autorski program, do którego stworzył scenariusz.
  8. Agata Spała – ekspertka z zakresu zatrudniania osób niepełnosprawnych, trenerka, konsultantka ds. niepełnosprawności, doradca zawodowy. W ramach prowadzonej działalności wspiera pracodawców w zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami: m.in. pomaga w zdobyciu wiedzy o programach oraz dofinansowaniach dla osób z niepełnosprawnościami ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, organizuje szkolenia dla pracodawców z zakresu zatrudniania osób z niepełnosprawnościami oraz zarządzania zespołem różnorodnym. Prowadzi również spotkania motywacyjne dla osób z niepełnosprawnościami, dokształcające w obszarze odnajdywania się na rynku pracy.
  9. Mariusz Trzeciakiewicz – Prezes oraz inicjator powołania Fundacji Katarynka. Odpowiada za wszystkie kluczowe sprawy, pracuje zarówno przy tworzeniu audiodeskrypcji jak i przy rozpisywaniu projektów i kampaniach promocyjnych. Fundacja Katarynka praktycznie każdym swoim statutowym działaniem stara
   się wypełnić zapisy Konwencji o Prawach Osób z Niepełnosprawnościami. Serwis internetowy dostarczający osobom niewidomym, słabowidzącym oraz
   niesłyszącym widzom w pełni dostępne wideo na żądanie stanowi ewenement na skalę europejską. Fundacja Katarynka jest również prekursorem
   audiodeskrypcji sportowej dla osób niewidomych. Dodatkowo pomaga udostępniać obiekty użyteczności publicznej dla osób z niepełnosprawnościami,
   takie jak muzea czy ogrody zoologiczne. Organizuje warsztaty dla dzieci z niepełnosprawnościami wzroku i słuchu, a także swoją wiedzą i doświadczeniem z obszaru potrzeb osób z niepełnosprawnościami wspiera instytucje kultury, organizacje pozarządowe i jednostki administracji publicznej.
  10. Agnieszka Wołowicz-Ruszkowska – pedagog specjalny, psycholog oraz doktor nauk humanistycznych. Jedna z niewielu badaczek zajmujących się kobietami z niepełnosprawnością. Adiunkt w Instytucie Pedagogiki Specjalnej Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, współpracowniczka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Ekspertka w wielu organizacjach pozarządowych. Członkini Special Interest Research Group of Parents and Parenting with Intellectual Disabilities, IASSIDD. Autorka publikacji dotyczących kobiet z niepełnosprawnościami (m. in. Zanikanie? Trajektorie tożsamości kobiet z niepełnosprawnością, How Polish Women With Disabilities Challenge the Meaning of Motherhood). Autorka ekspertyz i raportów dotyczących osób z niepełnosprawnościami. Uczestniczka krajowych oraz międzynarodowych projektów badawczych.

  Instytucje/przedsięwzięcia

  1. Muzeum Pana Tadeusza – Muzeum posiada szereg udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami takich jak: dostępność stanowisk multimedialnych oraz gablot dla osób poruszających się na wózkach, audioguide z audiodeskrypcją, drukowany przewodnik w alfabecie Braile’a oraz czrnodruku, przenośmy powiększalnik Optelec Compac 7 HD, dotykowe reliefy, mapy tyflograficzne, tyflościeżka. Budynek Muzeum Pana Tadeusza pozbawiony jest barier architektonicznych.
  2. Program Mini Mini + – Jako pierwsi w Polsce wprowadzili bajki tłumaczone na Polski Język Migowy. Dzięki temu działaniu pokazują, że każde dziecko jest tak samo ważne, propagują ideę równouprawnienia oraz przeciwdziałają dyskryminacji spowodowanej niepełnosprawnością.
  3. Projekt „Młodzi Migają Muzykę” – Projekt artystyczny realizowany przez uczniów Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Głuchych w Warszawie. Wraz z opiekunami, nauczycielami placówki, nagrywają teledyski do znanych przebojów, oddając ich tekst, klimat i przesłanie przy pomocy polskiego języka migowego Projekt „Młodzi Migają Muzykę” pokazuje, że świat dźwięków i ciszy ma wspólny mianownik, a pasja pokonuje wszelkie bariery. Poprzez realizację swojego
   projektu upowszechniają oni ideę udostępniania kultury.