Laureaci i Laureatki wyróżnienia Ambasadora/Ambasadorki Konwencji 2019

Laureaci i Laureatki wyróżnienia Ambasadora/Ambasadorki Konwencji 2019

Laureaci i Laureatki wyróżnienia Ambasadora/Ambasadorki Konwencji 2019

  1. Mateusz Różański – dziennikarz związany z Integracją i portalem Niepełnosprawni.pl od lat zajmujący się tematyką niepełnosprawności we wszystkich jej aspektach: prawnych, społecznych, zdrowotnych, kulturalnych etc., silnie zaangażowany zawodowo w sprawy osób z niepełnosprawnościami, rzetelnie komentuje działania rządu, parlamentu w obszarze praw OzN, podejmuje tematy lokalne, relacjonuje działania podejmowane przez środowisko OzN, zarówno takiej rangi jak Kongres, jak i przez nieformalne ruchy społeczne i obywatelskie.
  2. Magda Szarota – jest kobietą z niewidoczną niepełnosprawnością, która – jak sama mówi o sobie i udowadnia to swoim działaniem – od lat stara się być „łączniczką” między światem osób z niepełnosprawnością i pełnosprawnych. W szczególności podejmuje inicjatywy edukacyjne, badawcze i aktywistyczne w nurcie praw człowieka i Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych (KPON). Jest współzałożycielką pierwszego w Polsce stowarzyszenia kobiet z niepełnosprawnościami ONE.pl (2004).
  3. Piotr Krasuski – odpowiada za wdrażanie programu Dostępność Plus, powstanie ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, wdrażanie rozwiązań dostępnościowych do programu POWER.
  4. mec. Katarzyna Heba – jest adwokatem, jest absolwentką Uniwersytetu Gdańskiego Wydziału Prawa i Administracji. Prowadzi swoją kancelarię prawną i udziela się społecznie w wielu organizacjach. Prowadzi szkolenia w samorządach lokalnych, gdzie promuje idee Konwencji. Pomaga również w zajęciach ze studentami architektury, uświadamiając im znaczenie dostępnej przestrzeni. A poza tym wspaniała koleżanka i pełna dystansu do swojej niepełnosprawności.