Konwenty regionalne 2019

Konwenty Regionalne 2019

W 2019 r. odbyło się 10 Konwentów Regionalnych. W ich organizację włączyło się min. 47 organizacji pozarządowych i instytucji samorządowych. Mieliśmy min. 8 patronatów honorowych (Marszałków, Prezydentów Miast, Rzecznika Praw Obywatelskich, Dziekana Okręgowej Rady Radców Prawnych).

Postulaty z Konwentów Regionalnych:

POSTULATY 4. DOLNOŚLĄSKIEGO KONWENTU REGIONALNEGO ORGANIZACJI I ŚRODOWISK OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI 2019

POSTULATY ŁÓDZKIEGO KONWENTU REGIONALNEGO OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI 2019

POSTULATY KUJAWSKO-POMORSKIEGO KONWENTU REGIONALNEGO
OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI 2019

POSTULATY MAZOWIECKIEGO  KONWENTU REGIONALNEGO OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI 2019

POSTULATY PODKARPACKIEGO  KONWENTU REGIONALNEGO OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI 2019

POSTULATY SUBREGIONALNEGO KONWENTU REGIONALNEGO OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI 2019

POSTULATY WARMIŃSKO – MAZURSKIEGO KONWENTU REGIONALNEGO OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

POSTULATY IV PODLASKIEGO KONWENTU REGIONALNEGO OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI 2019

POSTULATY MAŁOPOLSKIEGO KONWENTU REGIONALNEGO OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI 2019

W okresie wrzesień – październik 2019 r. w wielu miastach w całej Polsce odbyły się Konwenty Regionalne. Konwenty są płaszczyzną do dyskusji na tematy ważne dla regionalnych środowisk osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin, organizacji oraz innych instytucji działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Postulaty wypracowane w trakcie Konwentów Regionalnych zostały przesłane i były omawiane również w trakcie Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami w Warszawie.

Chcesz włączyć się w przygotowanie Konwentów? Skontaktuj się z nami:kongres@konwencja.org
Szczegóły dotyczące poszczególnych konwentów znajdują się w tabeli poniżej:

region miasto termin miejsce Konwentu lider partnerzy osoba/y odpowiedzialna/e adres mail temat regionalny
Dolnośląskie Wrocław 17.09.2019 godz. 10.00-14.00 Stadion Wrocław, al. Śląska 1 Fundacja Eudajmonia Biuro Wrocław bez Barier, Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, Dolnośląskie Forum WTZ, Fundacja Instytut Badań Regionalnych I Lokalnych, Fundacja Imago, Fundacja Katarynka, Fundacja Promyk Słońca, Klub Kibiców Niepełnosprawnych, MOPS Wrocław, Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych, Sensor Zachodnia, Stowarzyszenie Twoje Nowe Możliwości, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Stadion Wrocław Małgorzata Franczak m.franczak@eudajmonia.pl Dostępność – Samodzielność – Aktywność
Małopolskie Kraków 2.10.2019 Urząd Miasta Krakowa – Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, ul. Dekerta 24 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego Fundacja na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami Magdalena Lubaś magdalena.lubas@firr.org.pl Stwórzmy wspólną rzeczywistość – udział osób z niepełnosprawnościami w tworzeniu prawa.
Podlaskie Białystok 26.09.2019 Książnica Podlaska, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 16, 15-097 Białystok Fundacja Aktywizacja Podlaski Sejmik Osób z Niepełnosprawnościami Magdalena Bobrowska magdalena.bobrowska@aktywizacja.org.pl Aktywni Obywatele i Obywatelki w kulturze, rekreacji i sporcie.
Łódzkie Łódź 25.09.2019 ul. Rewolucji 1905 r. nr 37/39, 90-255 Łódź Stowarzyszenie Instytut Niezależnego Życia Fundacja Aktywizacja, Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Łódzkiego Krzysztof Kurowski  krzysztof.kurowski@niezaleznezycie.pl   Reprezentacja osób z niepełnosprawnościami na szczeblu lokalnym i ich aktywność w lokalnym życiu publicznym.   Włączanie osób z niepełnosprawnościami w społeczności lokalne.
Opolskie Opole 11.10.2019 Urząd Marszałkowskim Województwa Opolskiego Fundacja Aktywizacja Centrum Dialogu Obywatelskiego, jednostka organizacyjna Urzędu Miasta w Opolu Polski Związek Głuchych – Oddział w Opolu  Mateusz Gruntowski mateusz.gruntowski@aktywizacja.org.pl Kobiety na rynku pracy.
Mazowieckie Warszawa 7.10.2019 Centrum Kreatywności Targowa przy ul. Targowej 56 w Warszawie. Polski Związek Głuchych Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych, Fundacja Aktywizacja, Fundacja Integracja, PZN, Koalicja Osób z Niepełnosprawnościami Aldona Witkowska aldona.witkowska@pzg.org.pl Udział Osób z Niepełnosprawnościami w życiu religijnym.   Dostępność wyborów, niepełnosprawność i podejście do niej w programach wyborczych.
Warmińsko-Mazurskie Bartoszyce 18.09.2019 godz. 11.00-14.00 MOPS, ul. Pieniężnego 10a, Bartoszyce Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych n Lucyna Jędryczka jedryczka@o2.pl Wspieranie osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Dobre praktyki w aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami. Olsztyn bez barier. Działania PCPR i MOPS na rzecz osób z niepełnosprawnościami.
Podkarpackie Rzeszów 08.10.2019 Urząd Marszałkowski, ul. Towarnickiego 3 A Rzeszów Fundacja Aktywizacja Fundacja Szansa dla Niewidomych Katarzyna Kędzior-Łątka katarzyna.kedzior-latka@aktywizacja.org.pl Aktywizacja ukrytego potencjału rynku pracy.
Kujawsko-Pomorskie Bydgoszcz 02.10.2019 Bydgoskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu Fundacja Aktywizacja Fundacja STABILO, Nadwiślański Związek Pracodawców Lewiatan Anna Rybarczyk-Bigoń anna.bigon@aktywizacja.org.pl Wyzwania dla instytucji publicznych w zakresie dostępności dla Osób z Niepełnosprawnościami, szczególnie w obszarze zatrudnienia.
Pomorskie Gdańsk 30.09.2019 godz. 9.00-14.00. W trakcie ustalania PSONI Gdańsk Adwokat Katarzyna Heba
Politechnika Gdańska
Joanna Cwojdzińska joanna.cwojdzinska@psoni.gda.pl Wspomnienie o zmarłej dr Ani Kobylańskiej, wieloletnim i pierwszym na Pomorzu Pełnomocniku Rektora ds. osób niepełnosprawnych Uniwersytetu Gdańskiego. prowadząca: Katarzyna Heba Aktywni obywatele i Aktywne obywatelki. Prowadząca: Joanna Cwojdzińska z PSONI Dostępność do służby zdrowia. Prowadzący: Marek Wysocki z PG