Konwenty regionalne 2018

Konwenty regionalne
przed III Kongresem Osób z Niepełnosprawnościami 
2018

Każdy ma wpływ na otaczająca rzeczywistość i może włączyć się do dyskusji.

Wzorem lat ubiegłych Kongres poprzedzać będą spotkania konsultacyjne w regionach, tak zwane Konwenty Regionalne. Odbędą się one w kilkunastu miastach w całej Polsce. Zdając sobie sprawę, że nie każdy będzie miał możliwość przyjechać do Warszawy aby wziąć udział w Kongresie Osób z Niepełnosprawnościami zapraszamy także do udziału w tych regionalnych spotkaniach. W celu zgłoszenia swojego udziału w Konwencie, należy skontaktować się z organizatorami w poszczególnych miastach (szczegóły poniżej).

Konwenty będą odbywać się we wrześniu i w październiku 2017 r.

Chcesz włączyć się w przygotowanie Konwentów? Skontaktuj się z nami: kongres@konwencja.org

Szczegóły dotyczące poszczególnych konwentów znajdują się w tabeli poniżej:

Miasto/
województwo
Data Miejsce Lider Partnerzy Temat regionalny Osoba odpowiedzialna/kontakt/ zgłoszenia
 Dolnośląski / Wrocław Fundacja Eudajmonia
Pomorski / Gdańsk Politechnika Gdańska
Małopolski / Kraków FIRR + grono partnerów
Podlaski / Białystok Fundacja Aktywizacja
Opolskie / Opole Fundacja Aktywizacja
Mazowieckie / Warszawa PZG
Warmińsko-Mazurskie / Olsztynek Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin + Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
Śląskie PSONI

Kujawsko-Pomorskie / Bydgoszcz 

Fundacja Aktywizacja + STABILO + Kujawsko-Pomorska Federacja NGO
Podkarpackie Fundacja Aktywizacja

Są one wydarzeniami towarzyszącymi przygotowaniom do IV Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami w Warszawie, który służyć ma dyskusji na temat jakości działań związanych z wdrażaniem postanowień Konwencji ONZ o Prawach osób niepełnosprawnych Polsce.

Ramowy program Konwentu regionalnego:

10:00 – 10:15 – Otwarcie oraz wprowadzenie na temat II Kongresu, Konwentu i ruchu rzeczniczego.

10:15 – 11:15 – …………………….(wybrany temat lokalny)

11:15 – 12:00 – Nowy system wsparcia, nowy system orzecznictwa

12:00 – 12:30 – Dyskusja na wszelkie tematy zgłaszane przez uczestników

12:30 – 13:00 – Dyskusja, zgłaszanie tematów do sesji równoległych na Konwent oraz osób je prowadzących

 

Miejsca spotkań będą dostępne dla osób mających trudności z poruszaniem się. Zapewniamy tłumacza polskiego języka migowego i pętlę indukcyjną.

Udział w Konwentach jest bezpłatny!