Konwent regionalny Zielona Góra 2017

Konwent regionalny Zielona Góra 2017

zdjęcia: Anita Klińska
Maria Kopij (Naczelnik Wydziału Orzecznictwa Lekarskiego i Prewencji, Zakład Ubezpieczeń Społecznych oddz. Zielona Góra) dr Helena Ochonczenko (Zakład Pedagogiki Specjalnej, Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii, UZ) dr Helena Ochonczenko (Zakład Pedagogiki Specjalnej, Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii, UZ) Prof. dr hab. Jarosław Bąbka (Zakład Pedagogiki Specjalnej, Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii, UZ) dr Marcin Garbat, (Pełnomocnik Rektora ds. Niepełnosprawnych Studentów UZ) Robert Jagodziński (Wiceprezes Zarządu FAR) dr Helena Ochonczenko (Zakład Pedagogiki Specjalnej, Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii, UZ) Prof. dr hab. Jarosław Bąbka (Zakład Pedagogiki Specjalnej, Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii, UZ) dr Marcin Garbat, (Pełnomocnik Rektora ds. Niepełnosprawnych Studentów UZ) Robert Jagodziński (Wiceprezes Zarządu FAR)