Konwent regionalny Warszawa 2017

Konwent regionalny Warszawa 2017

zdjęcia: Monika Nowak, PFOS
reprezentant PZG podczas wystąpienia w części regionalnej NIC O NAS BEZ NAS reprezentanci stowarzyszenia otwarte drzwi podczas prezentacji w części regionalnej NIC O NAS BEZ NAS panel dyskusyjny z udziałem ekspertów od lewej: tjm - p.Żurawski; prowadząca panel: Justyna Dubanik; Krzysztof Kotyniewicz, Monika Zima-Parjaszewska, Krzysztof Kurowski, Jolanta Kramarz