Konwent regionalny Ostróda 2017

Konwent regionalny Ostróda 2017
zdjęcia: Agata Pruska

przy mikrofonie p. Aleksandra Gałan - Santiago - dyrektor Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego "Mam talent", doradca zawodowy z Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Ostródzie, p. Maja Kurdziel wicedyrektor w Zespole Szkół Zawodowych im. Sandora Petofi w Ostródzie, p. Ewa Raczyńska oligofrenopedagog w Szkole Podstawowej nr 6 w Ostródzie

Przy mikrofonie p. Aleksandra Gałan – Santiago – dyrektor Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego „Mam talent”, doradca zawodowy z Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Ostródzie, p. Maja Kurdziel wicedyrektor w Zespole Szkół Zawodowych im. Sandora Petofi w Ostródzie, p. Ewa Raczyńska oligofrenopedagog w Szkole Podstawowej nr 6 w Ostródzie

Przy mikrofonie, p. Andrzej Wiczkowski - Starosta Powiatu Ostródzkiego

Przy mikrofonie, p. Andrzej Wiczkowski – Starosta Powiatu Ostródzkiego

p. Tadeusz Milewski - prezes Warmińsko - Mazurskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych, dyrektor Warmińsko - Mazurskiego Okręgu Polskiego Związku Niewidomych w Olsztynie

Tadeusz Milewski – prezes Warmińsko – Mazurskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych, dyrektor Warmińsko – Mazurskiego Okręgu Polskiego Związku Niewidomych w Olsztynie