Regionalny Konwent Podkarpacki 2018


Postulaty:

NGO jako liderzy w aktywizacji zawodowej z systemowym, kompleksowym i ciągłym wsparciem a nie projektowym

Likwidacja pułapki rentowej

Wsparcie kompleksowe OzN realizowane przez NGO

Poprawa świadomości społeczeństwa i pracodawców tak, żeby OzN mogły pracować

Zmiana kwalifikacji renty na kompensacyjną

Studenci kończący studia obawiają się podjęcia pracy i utraty renty przez co tracimy cenny potencjał rynku pracy

Rodzina-wsparcie dla wsparcia aktywizacji zawodowej dorosłych dzieci

Powołanie pełnomocników ds OzN w miastach/gminach-taki pełnomocnik jako „informator” o tym, co jest dostępne dla OzN na terenie miasta/gminy

Konieczne osoby/instytucje spinające działania środowiska

Rozpoczęcie wsparcia na etapie edukacji-bezpieczna droga do aktywizacji i utrzymania zatrudnienia

Zmiana języku orzecznictwa- zmiana zapisów o niezdolności do pracy

Możliwość uzyskania informacji o wsparciu w jednym miejscu