Konsultacje założeń do ustawy dla nowego systemu wsparcia OzN

okrągły znaczek jestem za konwencjąKonsultacje założeń dla projektów ustaw dla Nowego Systemu Wsparcia osób z niepełnosprawnościami

Niniejsze założenia zostały opracowane przez przedstawicieli środowiska osób z niepełnosprawnościami.
Kolejnym krokiem jest poddanie ich szerokim konsultacjom społecznym.

Zawierają one zarówno takie propozycje, co do których panuje zasadnicza zgodność, jak i takie, które budzą kontrowersje. Stąd też szczególna waga konsultacji, by poznać różne stanowiska i opinie na temat tych postulatów.

Założenia do nowej ustawy będą konsultowane podczas Konwentów Regionalnych we wrześniu i październiku. A kulminacją działań będzie III Kongres Osób z Niepełnosprawnościami 25 października 2017 r. w Warszawie.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem i włączenia się w prace nad nim. Swoje uwagi, pomysły i komentarze można zgłaszać:

Wyniki naszych prac, po opracowaniu, zostaną przekazane władzom państwa oraz przesłane mailem wszystkim uczestnikom III Kongresu OzN .

Zapraszamy do działania! Nic o nas bez nas!

Założenia dla projektów ustaw dla Nowego Systemu Wsparcia osób z niepełnosprawnościami