Komitet Organizacyjny 2019

Komitet Organizacyjny
V Kongresu Osób z Niepełnopoprawnościami 2019

Za całość kształtu Kongresu odpowiada Rada Programowa.

Rada Programowa V Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami

 1. dr Krzysztof Kurowski ( Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami/ Stowarzyszenie Instytut Niezależnego Życia) – Przewodniczący Rady
 2. dr Anna Drabarz (Podlaski Sejmik Ośób z Niepełnosprawnościami/ Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami)
 3. dr Małgorzata Franczak (Fundacja Eudajmonia)
 4. Agata Gawska (Fundacja Aktywizacja)
 5. Magdalena Kocejko (Fundacja Eudajmonia)
 6. Krzysztof Kotyniewicz (Polski Związek Głuchych)
 7. Piotr Kowalski (Fundacja KSK)
 8. Grzegorz Kozłowski (Polska Fundacja Osób Słabosłyszących)
 9. Agnieszka Król (Stowarzyszenie Strefa Wenus z Milo)
 10. dr Paweł Kubicki (Stowarzyszenie Nie-Grzeczne Dzieci/Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
 11. Justyna Kucińska (Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego)
 12. Piotr Kuźniak
 13. dr Katarzyna Roszewska ( Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami/ Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
 14. Piotr Todys (Fundacja TUS)
 15. Aleksander Waszkielewicz (Fundacja na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami)
 16. dr hab. inż. arch. Marek Wysocki prof. nadzw. Politechniki Gdańskiej (Politechnika Gdańska, Centrum Projektowania Uniwersalnego)
 17. Jacek Zadrożny (Stowarzyszenie Instytut Niezależnego Życie)
 18. Adam Zawisny (Stowarzyszenia Instytut Niezależnego Życia)
 19. dr Monika Zima-Parjaszewska (Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną/ Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami)

Kongres jest inicjatywą apolityczną, apartyjną i neutralną światopoglądowo.

Wszystkie zaangażowane w przygotowanie materiałów na Kongres osoby pracują wolontariacko.

Kongres jest otwarty włączanie i zaangażowanie każdej organizacji i każdego ruchu społecznego, które działają na rzecz osób z niepełnosprawnościami zgodnie z Konwencją o prawach osób z niepełnosprawnościami.

Zapraszamy do włączenia się w nasze prace! Kontakt: kongres@konwencja.org


Komitet organizacyjny

Barbara Abramowska
Małgorzata Franczak
Krzysztof Kurowski
Katarzyna Roszewska
Adam Zawisny
Małgorzata Silny