Komitet Organizacyjny 2018

Komitet Organizacyjny
IV Kongresu Osób z Niepełnopoprawnościami 2018

Za całość kształtu Kongresu odpowiada Rada Programowa.

Rada Programowa IV Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami

 1. Aleksander Waszkielewicz (Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego) – Przewodniczący Rady
 2. dr Małgorzata Franczak (Fundacja Eudajmonia)
 3. Agata Gawska (Fundacja Aktywizacja)
 4. Magdalena Kocejko (Fundacja Eudajmonia)
 5. Krzysztof Kotyniewicz (Polski Związek Głuchych)
 6. Piotr Kowalski (Fundacja KSK)
 7. Grzegorz Kozłowski (Polska Fundacja Osób Słabosłyszących)
 8. Agnieszka Król (Stowarzyszenie Strefa Wenus z Milo)
 9. dr Paweł Kubicki (Stowarzyszenie Nie-Grzeczne Dzieci/Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
 10. dr Krzysztof Kurowski (Stowarzyszenie Instytut Niezależnego Życia)
 11. Piotr Kuźniak
 12. dr Katarzyna Roszewska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
 13. Piotr Todys (Fundacja TUS)
 14. dr hab. inż. arch. Marek Wysocki prof. nadzw. Politechniki Gdańskiej (Politechnika Gdańska, Centrum Projektowania Uniwersalnego)
 15. Jacek Zadrożny (Polski Związek Głuchych)
 16. Adam Zawisny (Stowarzyszenia Instytut Niezależnego Życia)
 17. dr Monika Zima-Parjaszewska (Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną)
 18. Katarzyna Żeglicka (Stowarzyszenie Strefa Wenus z Milo)

Kongres jest inicjatywą apolityczną, apartyjną i neutralną światopoglądowo.

Wszystkie zaangażowane w przygotowanie materiałów na Kongres osoby pracują wolontariacko.

Kongres jest otwarty włączanie i zaangażowanie każdej organizacji i każdego ruchu społecznego, które działają na rzecz osób z niepełnosprawnościami zgodnie z Konwencją o prawach osób z niepełnosprawnościami.

Zapraszamy do włączenia się w nasze prace! Kontakt: kongres@konwencja.org


Komitet organizacyjny

Magdalena Lubaś
Anna Matiaszek
Anna Trzmiel
Małgorzata Silny