Komitet Organizacyjny 2018

Komitet Organizacyjny
III Kongresu Osób z Niepełnopoprawnościami 2018

Za całość kształtu Kongresu odpowiada Rada Programowa.

Rada Programowa IV Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami

 1. Aleksander Waszkielewicz (Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego) – Przewodniczący Rady
 2. Agata Gawska (Fundacja Aktywizacja)
 3. Magdalena Kocejko (Fundacja Eudajmonia)
 4. Krzysztof Kotyniewicz (Polski Związek Głuchych)
 5. Piotr Kowalski (Fundacja KSK)
 6. Grzegorz Kozłowski (Polska Fundacja Osób Słabosłyszących)
 7. Agnieszka Król (Stowarzyszenie Strefa Wenus z Milo)
 8. dr Paweł Kubicki (Stowarzyszenie Nie-Grzeczne Dzieci/Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
 9. dr Krzysztof Kurowski (Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym Kolomotywa)
 10. Piotr Kuźniak
 11. dr Katarzyna Roszewska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
 12. Piotr Todys (Fundacja TUS)
 13. dr hab. inż. arch. Marek Wysocki prof. nadzw. Politechniki Gdańskiej (Politechnika Gdańska, Centrum Projektowania Uniwersalnego)
 14. Jacek Zadrożny (Polski Związek Głuchych)
 15. Adam Zawisny (Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym Kolomotywa)
 16. dr Monika Zima-Parjaszewska (Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną)
 17. Katarzyna Żeglicka (Stowarzyszenie Strefa Wenus z Milo)

Kongres jest inicjatywą apolityczną, apartyjną i neutralną światopoglądowo.

Wszystkie zaangażowane w przygotowanie materiałów na Kongres osoby pracują wolontariacko.

Kongres jest otwarty włączanie i zaangażowanie każdej organizacji i każdego ruchu społecznego, które działają na rzecz osób z niepełnosprawnościami zgodnie z Konwencją o prawach osób z niepełnosprawnościami.

Zapraszamy do włączenia się w nasze prace! Kontakt: kongres@konwencja.org


Komitet organizacyjny

Magdalena Lubaś
Anna Matiaszek
Anna Trzmiel
Małgorzata Silny