Komitet organizacyjny 2017

Komitet Organizacyjny
III Kongresu Osób z Niepełnopoprawnościami 2017

Rada Programowa III Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami

 1. Aleksander Waszkielewicz (Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego) – Przewodniczący Rady
 2. Agata Gawska (Fundacja Aktywizacja)
 3. Magdalena Kocejko (Fundacja Eudajmonia)
 4. Krzysztof Kotyniewicz (Polski Związek Głuchych)
 5. Piotr Kowalski (Fundacja KSK)
 6. Grzegorz Kozłowski (Polska Fundacja Osób Słabosłyszących)
 7. Agnieszka Król (Stowarzyszenie Strefa Wenus z Milo)
 8. dr Paweł Kubicki (Stowarzyszenie Nie-Grzeczne Dzieci/Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
 9. dr Krzysztof Kurowski (Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym Kolomotywa)
 10. Piotr Kuźniak
 11. dr Katarzyna Roszewska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
 12. Piotr Todys (Fundacja TUS)
 13. dr hab. inż. arch. Marek Wysocki prof. nadzw. Politechniki Gdańskiej (Politechnika Gdańska, Centrum Projektowania Uniwersalnego)
 14. Jacek Zadrożny (Polski Związek Głuchych)
 15. Adam Zawisny (Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym Kolomotywa)
 16. dr Monika Zima-Parjaszewska (Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną)
 17. Katarzyna Żeglicka (Stowarzyszenie Strefa Wenus z Milo)

Zespół opracowujący założenia ustaw dla nowego systemu wsparcia osób z niepełnosprawnościami, wdrażającego Konwencję o Prawach Osób z Niepełnosprawnościami

 1. Dr Bawer Aondo-Akaa (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
 2. Sławomir Besowski (Fundacja Centrum Praw Osób Niepełnosprawnych)
 3. Rafał Bojarski
 4. Ariel Fecyk (Stowarzyszenie Twoje Nowe Możliwości)
 5. Dr Wojciech Figiel (Uniwersytet Warszawski)
 6. Małgorzata Franczak (Fundacja Eudajmonia)
 7. Agata Gawska (Fundacja Aktywizacja)
 8. Dr Zbigniew Głąb (Stowarzyszenie Projektowo-Badawcze „Instytut Działań Społecznych”)
 9. Katarzyna Heba
 10. Barbara Imiołczyk
 11. Robert Jagodziński (Fundacja Aktywnej Rehabilitacji)
 12. Lidia Klaro-Celej (Warszawskie Forum Inicjatyw na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną)
 13. Magdalena Kocejko (Fundacja Eudajmonia)
 14. Krzysztof Kotyniewicz (Polski Związek Głuchych)
 15. Piotr Kowalski (Fundacja KSK)
 16. Grzegorz Kozłowski (Polska Fundacja Osób Słabosłyszących)
 17. Jolanta Kramarz (Fundacja Vis Maior)
 18. Maria Kromka (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących przy ul. Grochowej w Krakowie)
 19. Agnieszka Król (Strefa Wenus z Milo)
 20. Dr Paweł Kubicki (Stowarzyszenie Nie-Grzeczne Dzieci/Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
 21. Dariusz Kupiecki (Fundacja Vis Maior)
 22. Dr Krzysztof Kurowski (Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym Kolomotywa)
 23. Piotr Kuźniak (Fundacja Imago)
 24. Agnieszka Lewonowska-Banach (Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Rodzin Osób Chorujących Psychicznie RODZINY)
 25. Dr Eliza Maniewska
 26. Andrzej Mańkowski (MOPS Wrocław)
 27. Zenon Michajłowski (Sieć Obywatelska Watchdog Polska)
 28. Bartosz Mioduszewski (WRZOS Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych)
 29. Milena Nazarczuk
 30. Mariusz Panek (Fundacja Leonardo)
 31. Krzysztof Peda (Stowarzyszenie Twoje Nowe Możliwości)
 32. Grażyna Piotrowska
 33. Joanna Piwowońska (Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego)
 34. Joanna Popławska
 35. Dr Ryszard Popowski (ECEKON – Europejskie Centrum Edukacji Kulturalnej Osób Niepełnosprawnych)
 36. Anna Puławska-Rodzik (Fundacja Eudajmonia)
 37. Dr Katarzyna Roszewska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
 38. Dr Tomasz Rowiński (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
 39. Anna Rutz (Fundacja Elektrownia Inspiracji)
 40. Anna Sacha
 41. Marta Skierniewska (Politechnika Warszawska)
 42. Rafał Skrzypczyk (Fundacja Aktywnej Rehabilitacji)
 43. Paweł Starościak
 44. Prof. Ryszard Szarfenberg (Uniwersytet Warszawski)
 45. Dagmara Szota (Stowarzyszenie Yava)
 46. Dr Joanna Sztobryn-Giercuszkiewicz (Politechnika Łódzka)
 47. Piotr Todys (Fundacja TUS)
 48. Beata Tomecka-Nabiałczyk (Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Łódzkiego)
 49. Dr Michał Urban
 50. Aleksander Waszkielewicz (Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego)
 51. Anna Wąsik
 52. Aleksandra Włodarczyk (Fundacja Hipoterapia)
 53. Dr Marek Woch (Stowarzyszenie Centrum Społecznej Demokracji)
 54. Dr Agnieszka Wołowicz-Ruszkowska (Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie)
 55. Dr hab. inż. arch. Marek Wysocki prof. nadzw. Politechniki Gdańskiej (Politechnika Gdańska, Centrum Projektowania Uniwersalnego)
 56. Jacek Zadrożny (Polski Związek Głuchych)
 57. Monika Zakrzewska (Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną)
 58. Adam Zawisny (Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym Kolomotywa)
 59. Jarosław Zbieranek
 60. Dr Monika Zima-Parjaszewska (Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną)
 61. Katarzyna Żeglicka (Strefa Wenus z Milo)
 62. Przemysław Żydok (Fundacja Aktywizacja)
 63. Grzegorz Żymła

Koordynatorzy obszarów:

Lp. Obszar Koordynator
1. Ogólna koncepcja A. Waszkielewicz
2. Definicje, orzecznictwo K. Kurowski
3. Zabezpieczenie społeczne A. Waszkielewicz
4. Niezależne życie A. Zawisny
5. System wspomagania decyzji M. Zima-Parjaszewska
6. Praca i zatrudnienie A. Gawska
7. Edukacja P. Kubicki
8. Dostępność J. Zadrożny
9. Wybory K. Kurowski
10. Zdrowie A. Lewonowska-Banach
11. Równość szans i niedyskryminacja M. Zima-Parjaszewska
12. Horyzontalnie: prawa kobiet z niepełnosprawnościami K. Żeglicka


Wszystkie zaangażowane osoby w przygotowanie materiałów na Kongres pracują wolontariacko.

Zapraszamy do włączenia się w nasze prace! Kontakt: kongres@konwencja.org


Komitet organizacyjny

Magdalena Lubaś
Anna Matiaszek
Joanna Nowak-Piech
Anna Rozborska
Małgorzata Silny