Inicjatywę wsparli

Powstawanie Społecznego Raportu Alternatywnego wsparło ponad 60 organizacji:

ostoja Dolnośląskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży z MPDz „Ostoja”
Fundacja-Aktywizacja Fundacja Aktywizacja
 logo Fundacji Anny Florek Fundacja Anny Florek CZAS DZIECIŃSTWA
 Centrum praw osób niepełnosprawnych Fundacja Centrum Praw Osób Niepełnosprawnych
 Fundacja EUDAJMONIA Fundacja Eudajmonia
 logo Fundacja Hipoterapia Fundacja Hipoterapia – Na Rzecz Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych
 Fundacja Imago Fundacja Imago
 FIBiRL - logo Fundacja Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego
 firr Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego
 Katarynka_LOGO-1 Fundacja Katarynka
 ksk_poziome_Godlewski_2 Fundacja KSK
 Fundacja_Kultura_Bez_Barier Fundacja Kultury Bez Barier
 logo zapewnić przyszłóść Fundacja na rzecz Niepełnosprawnych Dzieci, Młodzieży i Dorosłych „Zapewnić Przyszłość”
 PPMD Fundacja Parent Project Muscular Dystrophy
 Fundacja Pies Przewodnik Fundacja Pies Przewodnik
 Logo Fundacji Polska Bez Barier Fundacja Polska Bez Barier
 Polski Instytut Otwartego Dialogu Fundacja Polski Instytut Otwartego Dialogu
 Fundacja Pomóż Innym Fundacja Pomóż Innym
 Fundacja Rozwoju Edukacji Głuchych
 Fundacja Subsidium
 logo_synapsis Fundacja Synapsis
 logo_szansa dla niewidomych Fundacja Szansa dla Niewidomych
Fundacja Śpieszmy z pomocą
 Fundacja-TUS Fundacja TUS
 Fundacja Widzialni Fundacja Widzialni
 Fundacja W drodze Fundacja W Drodze
 vismaior Fundacja Vis Maior
 Fundacja dom marzeń logo Gdyńska Fundacja „Dom Marzeń”, Gdyńskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Dom Marzeń”
 logo Integracja Integracja: Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji i Fundacja Integracja
 Logo Koalicji NRON Koalicja na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością
 logo Lubelski Związek Inwalidów Narządu Ruchu Lubelski Związek Inwalidów Narządu Ruchu
 logo MIS'KON MIS’-KON – Małopolskie Integracyjne Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Niewidomych
 Jeden front Niepełnosprawni, Opiekunowie i Rodzice – „Jeden front”
 LOGO_RODZINY Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Rodzin Osób Chorujących Psychicznie RODZINY
 PFOS Polska Fundacja Osób Słabosłyszących
 PZG Polski Związek Głuchych
 PZN Polski Związek Niewidomych
 logo Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę Oddział Łódzki z siedzibą w Ozorkowie
 PSOUU Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
 Porozumienie AUTYZM-POLSKA
 Logo Jesteśmy Razem Regionalny Oddział Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem „Jesteśmy Razem”
 Spółdzielnia Socjalna FADO Spółdzielnia Socjalna FADO
 Stowarzyszenie_Inicjatyw_Kobiecych Stowarzyszenie Inicjatyw Kobiecych
 Stowaryszenie Ukryty Potencjał_logo Stowarzyszenie Innowacji Społecznych „Ukryty Potencjał”
 Klub Kibiców Niepełnosprawnych Stowarzyszenie Klub Kibiców Niepełnosprawnych
 Stowarzyszenie Kobiet Niepełnosprawnych ONE.pl Stowarzyszenie Kobiet Niepełnosprawnych ONE.pl
 kolomotywa Stowarzyszenie KOLOMOTYWA
 Szansa Zabrze_logo Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Szansa” przy ZSS Nr 42
 logo Kamienna Tęcza Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „Kamienna Tęcza”
 srp-button Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej
 Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Łódzkiego Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Łódzkiego
 Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych ich Rodzin i Opiekunów „NADZIEJA”
 niegrzeczne dzieci logo Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Ukrytymi Niepełnosprawnościami im. Hansa Aspergera „NIE-GRZECZNE DZIECI”
 Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych "Maja" Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych „Maja”
 logo rodzin kolor Stowarzyszenie Rodzin „Zdrowie Psychiczne”
 Strefa Wenus z Milo Stowarzyszenie Strefa Wenus z Milo
 logo stowarzyszenia Twoje nowe możliwości Stowarzyszenie Twoje Nowe Możliwości
 Towarzystwo_Opieki_nad_Ociemniałymi Towarzystwo Opieki Nad Ociemniałymi
 TPG Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym