III Kongres OzN

III Kongres Osób z Niepełnosprawnościami 2017

Hasło: 5-lecie Konwencji ONZ o Prawach Osób z Niepełnosprawnościami: Za niezależnym życiem

Cel: Wypracowanie wytycznych dla nowego systemu wsparcia (przez które rozumiemy poniższe produkty).

Produkty:

 1. Priorytety Strategii na rzecz osób z niepełnosprawnościami.
 2. Założenia dla ustaw wdrażających nowy system wsparcia.

Tryb procedowania:

 1. Grupa osób z organizacji partnerskich przygotowuje Strategię i założenia dla ustaw.
 2. Na Konwentach Regionalnych konsultujemy je i poddajemy je debacie.
 3. Na Kongresie prezentujemy i poddajemy kolejnej szerokiej dyskusji.
 4. Po Kongresie przedstawiamy Rządowi i Parlamentowi RP.

Nawiązanie do prac Rządu:

 1. Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju.
 2. Program „Za życiem”.

Kongres Osób z Niepełnosprawnościami to jedyne takie ogólnopolskie spotkanie zainicjowane przez osoby, których niepełnosprawność w różnej formie dotyczy, i które wspólnie tworzą konkretne propozycje działań.

Od 2015 roku spotykamy się na Kongresie Osób z Niepełnosprawnościami, by mówić wspólnym głosem i wypracowywać konkretne propozycje działań, które dadzą nam w praktyce takie same prawa, jak wszystkim obywatelom.  Te równe prawa gwarantuje nam Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, którą Polska przyjęła we wrześniu 2012r. Mimo, iż od jej ratyfikacji mija już pięć lat, to ciągle jest wiele miejsc w polskim prawodawstwie, ustawach i rozporządzeniach, które są niezgodne z Konwencją ONZ. To znacząco utrudnia nam i naszym rodzinom codzienne funkcjonowanie.

25 października 2017r. osoby z niepełnosprawnościami, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz sympatycy spotkają się, by przełożyć treść Konwencji na nasze codzienne życie.Tegoroczna edycja Kongresu jest organizowana w piątą rocznicę przyjęcia przez Polskę Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. To doskonała okazja, by nie tylko wspólnie podsumować ostanie 5 lat jej obowiązywania, ale także wyjść z inicjatywą zmiany systemu wsparcia osób z niepełnosprawnościami.

Czekamy na zgłoszenia osób ze środowiska i organizacji partnerskich, które będą pracować nad wytycznymi i koncepcją nowej Strategii na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami.

Projekty założeń dla nowego systemu wsparcia i Strategii zostaną poddane konsultacjom społecznym podczas 13 Konwentów Regionalnych (wrzesień-październik 2017 r.), a także podczas Kongresu. Następnie wersje po konsultacjach zostaną przedstawione Rządowi RP.

Chcemy, by jak najwięcej osób z niepełnosprawnością dowiedziało się o Strategii i mogło włączyć w jej opracowanie, by wspólnie domagać się prawa do godnego i niezależnego życia.

Jeśli chcecie Państwo aktywnie włączyć się w wyżej wymienione działania, prosimy:

 • Zgłaszać osoby, które chcą pracować nad nowym systemem wsparcia (Strategią na rzecz osób z niepełnosprawnościami i założeniami dla ustaw wdrażających).
 • Oraz współorganizować Konwenty Regionalne w każdym z województw. Wiele organizacji już zgłosiło chęć przygotowania Konwentów, jednak wciąż liczymy na wsparcie innych. Im więcej zaangażowanych podmiotów, tym więcej osób z niepełnosprawnościami włączy się w pracę nad nowym systemem wsparcia

Skontaktuj się z nami: kongres@konwencja.org ZAPRASZAMY!

Hasło III Kongresu brzmi „Za niezależnym życiem”.

Jedną z przyczyn organizacji I edycji Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami, która odbyła się w 2015 roku, były wnioski płynące z projektów: Raport z realizacji Konwencji w Polsce oraz  Monitoring Obywatelski Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami i zgłaszane w nim rażące naruszania prawa oraz zjawiska dyskryminacji.

II Kongres Osób z Niepełnosprawnościami służył dyskusji na temat jakości działań związanych z wdrażaniem postanowień Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych Polsce, a co za tym idzie, uruchomieniu ogólnopolskiej debaty na temat nowego systemu wsparcia osób z niepełnosprawnościami.

III  Kongres Osób z Niepełnosprawnościami organizowany jest na 5-lecie Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami: wspólnie domagamy się prawa do godnego i niezależnego życia. Opracowujemy Strategię Osób z Niepełnosprawnościami, a na jej bazie założenia dla nowych ustaw (nowego systemu wsparcia).

 

Dlaczego warto przyjść na Kongres?

 1. Bo jeśli nie będziemy mówić o swoich sprawach, nikt nie zrobi tego za nas;
 2. bo obecne w życiu publicznym osoby z niepełnosprawnościami można policzyć na palcach jednej ręki;
 3. bo kobiety z niepełnosprawnościami są podwójnie dyskryminowane;
 4. bo mamy dość biedy i braku miejsc pracy – minimalne wynagrodzenie nie jest godną płacą, a z renty trudno wyżyć;
 5. bo wyjście z domu i dotarcie do sklepu, kina, urzędu, a nawet skorzystanie ze strony w Internecie jest często utrudnione lub niemożliwe;
 6. bo tylko 9% budynków w Polsce jest architektonicznie dostępnych;
 7. bo segregacja w edukacji nie może być podstawowym rozwiązaniem;
 8. bo rodziny zostawione same sobie popadają w coraz większe problemy;
 9. bo potrzebujemy solidarności we własnym środowisku;
 10. bo Kongres może być początkiem zmiany społecznej.
Logotyp portalu zrzutk.pl przedstawiające różową świnkę z symbolem dolara Pomóż zebrać niezbędne środki do organizacji Kongresu.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się więcej.