Zapraszamy do zgłaszania kandydatur do Nagrody RPO im. doktora Macieja Lisa za szczególne dokonania na rzecz obrony praw i interesów osób z niepełnosprawnościami. Kandydatów mogą zgłaszać organizacje społeczne i uczelnie wyższe. Nagroda może być przyznawana obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej, obywatelom państw obcych lub instytucjom …

Nagroda im. Macieja Lisa Read more »

DIALOG z PANEM PREZYDENTEM W SPRAWIE KONWENCJI 18 września br. przedstawiciele środowiska osób z niepełnosprawnościami przekazali na ręce Dyrektor Biura Dialogu i Inicjatyw Obywatelskich Kancelarii Prezydenta –  Pani Grażyny Wereszczyńskiej, list do Pana Prezydenta Andrzeja Dudy dotyczący realizacji w Polsce …

Notatka prasowa ze spotkania w Kancelarii Prezydenta 18.09.2015 Read more »

„Polska powinna jak najszybciej ratyfikować protokół dodatkowy do Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych, który dotyczy skargi indywidualnej do międzynarodowego organu” – powiedział podczas I Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami Rzecznik Praw Obywatelskich dr Adam Bodnar http://wyborcza.pl/1,91446,18825903,bodnar-ratyfikowac-protokol-do-konwencji-o-prawach-osob-niepelnosprawnych.html#ixzz3mAsWXY5d