Anna Drabarz

Uśmiechnięta kobieta na wózku siedząca za biurkiem,na którym leży laptop oraz książka "Prawo pracy"dr Anna Drabarz – prawniczka, rzeczniczka równości i przestrzegania praw człowieka, naukowiec, przedsiębiorczyni

Białystok, województwo podlaskie

Specjalizacja: prawo antydyskryminacyjne, prawa dziewcząt i kobiet, edukacja, transport, zatrudnienie, prawa ekonomiczne, prawo międzynarodowe i Unii Europejskiej

Od 2010 do 2017 roku doradczyni prawna w agencji pośrednictwa pracy Fundacji Aktywizacja.

2011-2015 członkini Zarządu Federacji Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok.

2014-2016 przewodnicząca Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencji.

Od 2015 roku pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku i Pełnomocnik Dziekana Wydziału Prawa UwB ds Osób z Niepełnosprawnościami.

Ambasadorka Konwencji ONZ o Prawach Osób z Niepełnosprawnościami 2016.

Inicjatorka powstania Podlaskiego Sejmiku Osób z Niepełnosprawnościami – od 2016 roku prezeska jego Zarządu.

Autorka opracowań naukowych, ekspertka i prelegentka w debatach publicznych.

Kontakt: anna.drabarz@gmail.com