Uwagi do projektu ustawy o dostępności

Uwagi do projektu ustawy o dostępności
zamieszczonego na stronie Rządowego Centrum Legislacji w dn. 20 grudnia 2018 r.

 

21 stycznia 2019 r.

Szanowny Panie Ministrze !

Zbierając uwagi i działając w ramach ruchu organizacji i osób z niepełnosprawnościami skupionych wokół corocznego Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami przekazujemy swoje uwagi w ramach konsultacji społecznych projektu ustawy o dostępności zamieszczonego na stronie Rządowego Centrum Legislacji w dn. 20 grudnia 2018 r.

 

Uwagi Ogólne do projektu ustawy 

 

  1. Przede wszystkim należy docenić wysiłek włożony w prace nad projektem oraz dużą wrażliwość z jaką został on przygotowany

 

Autorzy projektu zadbali nie tylko o wprowadzenie nowych pojęć i środków ochrony na wypadek niedopełnienia obowiązków dostępności, lecz zaproponowali szereg zmian w innych przepisach, które służyć mają zapewnieniu dostępności w różnych sferach życia.

Język projektu ustawy pozostaje w zgodzie ze standardami Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami (KPON). (Czytaj całość)

INFORMACJE DODATKOWE

Uwagi w ramach konsultacji społecznych projektu ustawy o dostępności zamieszczonego na stronie Rządowego Centrum Legislacji w dn. 20 grudnia 2018 r. przygotowane przez ruchu organizacji i osób z niepełnosprawnościami skupionych wokół corocznego Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami (PDF)
Projekt ustawy o dostępności zamieszczony na stronie Rządowego Centrum Legislacji w dn. 20 grudnia 2018 r. https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12319302
Projekt ustawy o dostępności do ściągnięcia(DOC 230 KB) https://www.miir.gov.pl/media/66305/Projekt_ustawa_o_dostepnosci_nastrone_28112018.doc
Projekt Ustawy o dostępności z 23.11.2018 r.W PJM
Uzasadnienie do projektu ustawy o dostępności (DOC 106 KB) https://www.miir.gov.pl/media/66732/Uzasadnienie_ustawy_dostepnosc_28112018.doc
Uzasadnienie do projektu ustawy o dostępności w PJM